Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du vår nye Enhetsleder?

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus har som mål å bli et av Norges fremste Universitetssykehus og ønsker å være den mest attraktive arbeidsplassen for helsepersonell. Vi er ambisiøse og skal være pasientens førstevalg. HR skal understøtte dette ved å legge til rette for en organisasjon, hvor ledere og ansatte er stolte av arbeidsplassen sin. Vi er et spennende HR-miljø, og har store ambisjoner om å bli ledende innenfor vårt fagområde. Du ønsker å bli en del av dette sånn at vi sammen kan lykkes til å nå vår målsetting.

Bemanningssenteret er en del av HR-avdelingen ved Ahus. Avdelingen skal formidle og dekke ledige vakter ved hjelp av fast ansatt helsepersonell og tilkallingsvikarer. I tillegg er avdelingen ansvarlig for all ekstern innleie iht. den nasjonale rammeavtalen for innleie av vikartjenester. Vi er for tiden i en spennende utviklingsfase der du blir en del i et viktig arbeid for våre pasienter og kollegaer ute i sykehuset.

Dette er en nyopprettet stilling der du vil du jobbe tett med seksjonsleder og konsulenter tilknyttet seksjonen, men også med interne og eksterne samarbeidspartnere. Du vil ha personalansvar for tilkallingsvikarene som er tilknyttet Bemanningssenteret og jobbe ut mot markedet med tanke på rekruttering og oversikt innenfor dette området. Du vil i tillegg ha ansvar for økonomi, fag, planlegging og organisering av drift og utvikling av egen enhet. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Aktuelle kandidater vil kontaktes og intervjues fortløpende. Fleksibel oppstartsdato, men gjerne så tidlig som mulig.

Arbeidsoppgaver:

 • Fag-, resultat- og personalansvar 
 • Rekruttering av helsepersonell
 • Lede og koordinere driften av tilkallingsvikarer
 • Utvikling av arbeidsmetodikk og optimal utnyttelse av elektronisk verktøy
 • Drive og understøtte forbedringsprosjekter
 • Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Bygge gode nettverk med både interne og eksterne samhandlingspartnere
 • Bidra til godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjeneste på lokalt nivå
 • Utarbeidelse av arbeidsplaner ved behov
 • Medansvar for å dekke sykehusets behov med personell til ulike tiltak og sesongpooler

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelor nivå
 • Fordel med erfaring fra Bemanningssenter
 • Ønskelig med ledererfaring 
 • Ønskelig med helsefaglig bakgrunn
 • God driftsforståelse og erfaring fra klinisk drift
 • Erfaring med utviklings- og forbedringsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Tar initiativ og ansvar og arbeider selvstendig
 • Systematisk tilnærming
 • Helhetstenkende med god virksomhetsforståelse
 • Utadvendt med svært gode samarbeidsevner
 • Endringsvillig og innovativ
 • Motiverer eget team og koordinerer arbeidet

 

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø