Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du vår nye engasjerte fagutviklingssykepleier?

Offentlig forvaltning

 

 

Akuttmottaket ved Drammen sykehus søker fagutviklingssykepleier med stor interesse for, samt noe kunnskap om, det akuttmedisinske faget.

Du ønsker å arbeide med nytenkende- og fagutviklende oppgaver nært knyttet til pasientens behov, samt opprettholdelse og forbedring av kvaliteten i sykepleietjenesten. Dette vil du gjøre ved å fremme utvikling av kunnskap og ferdigheter i et miljø med høy sykepleiefaglig kompetanse ved Vestre Viken sitt største akuttmottak.


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Akuttmottaket ved Drammen sykehus er per dags dato organisert under avdeling for ortopedi og akuttmottak. I akuttmottaket er vi en fremoverlent gjeng med 90 ansatte, bestående av sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter, avdelingsledelse, traumekordinator og fag. Om noen år skal vi flytte inn i det nye Drammen sykehus, så vi har en spennende tid foran oss.

Ved akuttmottaket utfører vi mottak, behandling og stabilisering av pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Akuttmottaket tar i mot både polikliniske pasienter og pasienter til innleggelse. Vi har i tillegg en sykepleierdrevet bruddklinikk, samt observasjonspost med 8 senger. Personalet roterer på de forskjellige stedene med utgangspunkt i egen kompetansestige. Kompetansestigen vil bli tilpasset søkerens kompetanse og erfaringsnivå.

Arbeidshverdagen er variert, spennende og lærerik der vi jobber i nært samarbeid med helsesekretærer, leger, AMM (akutt- og mottaksmedisin) og fagspesifikke overleger.

 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som spesialsykepleier, fortrinnsvis akuttsykepleier, intensivsykepleier, anestesisykepleier eller avansert klinisk sykepleier
 • Søkere må ha to års relevant erfaring innen et spesialistområde, da sykepleiekompetansen i avdelingen holder høy sykepleiefaglig nivå
 • Erfaring innen det akuttmedisinske faget vektlegges
 • Relevant erfaring innen fagutvikling vil bli foretrukket
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har pedagogisk kompetanse/erfaring innen ditt fagområde

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet.

Vi ser derfor etter deg som:

 • Er genuint interessert i akuttmedisin og som trives med travle dager der du må omstille deg raskt
 • Jobber systematisk og strukturert med de oppgaver som ligger til stillingen
 • Du er løsningsorientert og har en stor grad av gjennomføringsevne
 • Er personlig egnet for stillingen som fagutviklingssykepleier
 • Du er entusiastisk, fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert - da vi har varierte og aktive arbeidsdager
 • Kan bidra til et positivt arbeidsmiljø, ha gode samarbeidsevner, ha pågangsmot og være lojal til arbeidsplassen din

Du må kunne jobbe mye selvstendig og være bevisst ditt ansvar som fagutviklingssykepleier. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter, være serviceinnstilt og ha et genuint ønske om å gjøre dine medarbeidere faglig sterke.

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med høyt sykepleiefaglig og legefaglig nivå
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • En avdeling med fokus på kontinuerlig forbedring
 • En arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre
 • En avdeling med fokus på fagutvikling, kursing og sertifisering
 • Fleksible turnusordninger - for tiden ønsketurnus
 • Muligheter for støtte til relevant utdanning
 • Gode sosiale tiltak i avdelingen som skaper godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.