Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Er du vår nye behandler i Oppsøkende behandlingsteam?

OBS Stavanger er et av landets eldste oppsøkende behandlingsteam, og et samarbeid mellom Helse Stavanger ved klinikk for rus og avhengighetsbehandling (ARA) og Stavanger kommune avdeling Helse og velferd. Vi er et tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse eller hvor det er mistanke om dette, og hvor annen ordinær/tradisjonell oppfølging ikke fører frem til ønsket resultat. Vi utreder, behandler og følger opp personer i målgruppa, som ofte har varierende tilleggsproblematikk som rusmiddelmisbruk, svak boevne, sosial isolasjon, uavklart økonomi, eller annet.  Gjennom oppsøkende arbeid bidrar vi med å legger vi til rette for at den enkelte får riktig behandling og hjelp. OBS-teamet er en avdeling i virksomheten Ambulerende oppfølgingstjenester ROP, som etter hvert skal samlokaliseres.

Teamet er tverrfaglig sammensatt, og jobber etter FACT metodikken som bygger på grunnleggende prinsipper som:

* Være der brukeren ønsker å lykkes

* Oppsøke og forankre bruker/pasient i tjenesteapparatet

* Støtte opp under inkludering og sosial nettverksbygging

* Tilby den oppfølging som til en hver tid er nødvendig

* Tilby behandling i  tråd med faglige retningslinjer

* Støtte opp under yrkesrettet rehabilitering, bedring og selvhjelp

I OBS Stavanger lyser vi nå ut to behandlerstillinger, begge faste og i 100 %. Begge krever bachelor som sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier, og vi ønsker at du har bakgrunn fra rus og/eller psykiatri. Denne stillingen har kommunal ansettelse, og inngår i et vaktlag. Dette innebærer ettermiddags/kveldsjobbing hver 4. onsdag, og dagjobbing hver 6. lørdag. Menn oppfordres til å søke.

Kvalifikasjoner:

Du må ha bachelor som sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier, gjerne med relevant videreutdanning innen psykisk helsevern/rus. Relevant arbeidserfaring vektlegges, gjerne fra lignende team. Førerkort for personbil er en klar fordel. Gode norskkunnskaper er påkrevd. Søkere med annet morsmål enn norsk, som som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på nivå B2. Dokumentasjon på dette må vedlegges søknaden. Gyldig politiattest må fremlegges. Menn oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper:

Du har en god evne til å bygge relasjoner og tillit, er ærlig, punktlig og samarbeidsvillig. Du har god arbeidskapasitet, er fleksibel, og bidrar med humør og positivitet til arbeidsmiljøet. Du er interessert i fagfeltet og vil bidra til videreutvikling av teamet og virksomheten.

Vi tilbyr:

* Et tverrfaglig og godt fagmiljø der du kan utvikle deg

* Gode ordninger for kurs, etter- og videreutdanning

* Gode pensjons- og forsikringsordninger

* Et variert velferdstilbud, bl.a. kunstforening, bedriftsidrettslag og rabattert medlemskap på treningssenter

* Hjem-jobb-hjem-avtale for bruk av kollektiv transport og bysykler

* Sentral plassering og godt arbeidsmiljø

* Lønn etter gjeldende tariff.