• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0284, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4697664
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 18.01.2023
Ledig stilling

Oslo kommune

Er du vår nye Barnehagelærer med fokus på aktivt uteliv?

Offentlig forvaltning

GOD START – BARNETS FREMTID

Vi søker barnehagelærer med høy grad av faglighet, evnen til å jobbe selvstendig og med fokus på aktivt uteliv.

Til denne stillingen må du være utdannet førskolelærer/barnehagelærer.

Vi ønsker å øke andelen menn i barnehagen og oppfordrer menn til å søke stillingen.


Årets satsningsområde er Sprell i jungelen. Det er en inkluderende praksis der barn får utvikle et rikt språk i et musisk og sanselig lekeunivers. Målet med Sprell i jungelen er å støtte barnehagene i å skape inkluderende leke- og språkmiljøer. Gjennom faglig utvikling og praktisk metodikk bidrar Sprell i jungelen til å følge opp "Oslostandarden for et inkluderende leke- og språkmiljø". Du vil være aktiv i arbeidet med å legge til rette og implementere for barnehageåret 2022/2023 sitt satsningsområde i det daglige pedagogiske planarbeidet.

Medansvar for organisering av fagdager i barnehagen sammen med ansatte i stillingen som barnehagelærer. Oppleggene skal legges til rette for aldersgruppen i barnehagen 1 - 6 år.

Barnehagens fokusområder er aktivt uteliv, orden og struktur.

Vi søker deg med høy grad av faglighet og som synes det er spennende med varierte og innholdsrike arbeidsdager med høyt tempo. 

Vi søker barnehagelærer med stort faglig engasjement som vil være med å bidra til at barnehagen er et sted for utvikling og læring for barn og ansatte. Du er strukturert i ditt pedagogiske planarbeid, inkluderende og kommuniserer tydelig og godt.

Gjennom året har vi også fokus på:

-Felles pedagogisk plattform for alle våre kommunale barnehager i bydelen.

-COS (Circle of security) Trygghetssirkelen.

-Tilvenning.

-Barnas Verneombud.

-Tverrfaglig samarbeid med våre samarbeidspartnere.

-Overganger.

-Oslostandere for kvalitet barnehagene, Oslo kommune

-Fra plan til praksis. Fokus på handlingskompetanse.

-Mat og måltidet.

-Foreldresamarbeid.

-Nærvær i barnehagen.

-HMS - for en tryggere barnehage.

I vår barnehage er barna inndelt i grupper og du vil bli kjent med Trollheimen, Breheimen, Huldreheimen og Jotunheimen. Vi jobber tett og samarbeider godt på tvers av Heimene i pedagogisk planarbeid og for å skape gode dager for alle. Ansatte er godt kjent på alle Heimene og har et tett og godt samarbeid rundt organisering.

Barnehagene er en del av bydelens Kultur - og oppvekstavdeling. Avdelingen er opptatt av et godt samarbeid mellom de ulike fagmiljøene i avdelingen, som for eksempel Seksjon for helse- og spesialpedagogiske tjenester, Seksjon for barnevern og Familiens hus.

Barnehagene i Bydel Ullern har utarbeidet felles visjon og kvalitetsmål og får gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser.

Barnehagen bruker Kidplan daglig som sitt arbeidsverktøy.
Les mer om oss på Barnehageportalen i Oslo Kommune eller besøk vår Facebook side.

Arbeidsoppgaver:

*Utføre pedagogisk planarbeid i Kidplan og ulike arbeidsdokument på pc.

*Digital arkivering

*Faglig ansvar for innhold på heimmøter, dokumentasjon og gjennomføring.

*Ta initiativ og ansvar gjennom hele dagen.

*Ta ansvar for at fag følges opp og organisering i pedagogisk leders fravær på avdeling

*Legge til rette for inkluderende lekemiljø, både inne og ute 

*Medansvar for opplæring og veiledning av medarbeidere i barnehagen

*Medansvar for felles faglige mål

*Holde seg faglig oppdatert 

*Holde seg oppdatert på bydelens rutiner, rutiner i PBL Mentor og rutiner i Kidplan

*Medansvar for å planlegge og gjennomføre møter og samtaler med brukere og eksterne samarbeidspartnere

*Medansvar for daglig organisering av hele barnehagen. 

*Medansvar for daglig oppfølging av ulike rutiner og praktisk arbeid 

Kvalifikasjoner:

*Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer

*Det er ønskelig at du har erfaring fra barnehage

*Du må ha gode IT kunnskaper. Lite papir, mye digitalt.

*Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

*Bestått norskprøve B2 muntlig og skriftlig

*Du må fremlegge gyldig politiattest for å kunne tiltre i stillingen

*Dersom den som ansettes ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende vil ansettelsen være midlertidig

Personlige egenskaper:

Du må kunne:

*Organisere og lede i pedagogisk leders fravær.

*Være god på å kommunisere, organisere og informere.

*Være positiv til endring og utvikling for å skape god kvalitet i barnehagen .

*Lage gode faglige pedagogiske planer og inkludere barna og ansatte i planarbeidet.

*Involvere og legge til rette for et godt foreldresamarbeid.

*Medansvar for å legge til rette for systematiske Heim-møter med agenda og referat. 

*Ta ansvar og følge barnehagens internkontrollrutiner og bydelens rutiner.

*Være tydelig og konstruktiv. 

*Sette barna først.

*Være leken og verdsette lekens verdi, både inne og ute, høyt og lavt.

*Være løsningsorientert, strukturert og målrettet. 

*Ha gode samarbeidsevner.

*Like å være ute i all slags vær gjennom alle årstider.

*Delta, være aktiv i barnas lek og tilrettelegge for gode leke- og læringsmiljøer både inne og ute 

Vi tilbyr:

*Felles visjon og kvalitetsmål

*Veiledningsgruppe for nyutdannede barnehagelærere

*Gode muligheter for kompetanseheving og videreutvikling

*Mangfoldig og godt arbeidsmiljø

*Fem planleggingsdager / kursdager i året

*Gode pensjonsordninger

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0284, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4697664
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 18.01.2023