Ledig stilling

Tønsberg kommune

Er du vår nye barnehagelærer ?

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som er barnehagelærer/førskolelærer til ledig 100 % fast stilling i Semsbyen barnehage.

Kort informasjon om barnehagene i Tønsberg kommune finner du på nettsiden vår.

www.tonsberg.kommune.no

Vi søker deg med et stort engasjement for barn og barns rettigheter, som er en varm og faglig engasjert barnehagelærer og som ønsker å bidra til god kvalitet i Tønsberg kommunes barnehager.

Tønsberg kommunes barnehager jobber for å være psykisk helsefremmende, med utgangspunkt i juridiske rammer og med kunnskap om hva som er til barns beste. Dette innebærer blant annet fokus på inkluderende lekemiljøer og de voksnes relasjonskompetanse.

Vi jobber for at barnehagen skal være en arena som kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne. Vi er opptatt av å være en del av laget rundt barnet. Vi jobber systematisk med kompetanseutvikling og er opptatt av å være en lærende organisasjon.

Krav til stillingen:

 • Bestått barnehagelærer-/ førskolelærerutdanning (bachelor 180 studiepoeng)
 • Gyldig politiattest må fremvises før oppstart

Kvalifikasjoner:

 • Gode lederegenskaper
 • God evne til å organisere og strukturere
 • Kunnskap om barns rettigheter
 • Faglig engasjert og motivert, med evne til refleksjon og nytenkning
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig, ansvarsfull og med god gjennomføringsevne
 • Åpen, nysgjerrig og evne til å skape engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges

Ansvarsoppgaver/ arbeidsoppgaver

 • Lederfunksjon for en eller flere grupper
 • Innfri barns rettigheter, og ansvar for barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Ansvar for samarbeid med foreldrene, planlegging og gjennomføring av foreldremøter
 • Bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon
 • Ha kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsform, og viktigheten av å tilby gode lekemiljøer for barn.
 • Gjøre bærekraftige pedagogiske valg
 • Ha kunnskap om og være opptatt av å skape inkluderende fellesskap, der barn er meningsfulle aktører og bidragsytere.
 • Ansvar for pedagogisk utvikling og ledelse i barnehagen
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
 • Ansvar for god organisering og struktur av barnehagedagen

Annet:

 • Fast ansettelse
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Stillingskode: barnehagelærer

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lover, reglement, avtaler og lærerprofesjonens etiske platform.

Ansettelsesprosessen vil starte så fort som mulig etter søknadsfristen har gått ut.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost