• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148437
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Er du vår nye avdelingslege og klar for å lede framskutt traumeteamene i Sjøforsvaret?

Forsvaret

Vår dyktige avdelingslege skal pensjonere seg, og vi søker deg som har stor interesse for traumefaget og eller krigskirurgi, og som kan levere gode operasjonskapasiteter samt lede, øve og trene framskutt traumeteamene (forward surgival teams) i Sjøforsvarets sanitet (SANSJØ). Sanitet er det militære helsevesen og har som formål å støtte og styrke Sjøforsvarets operative evne. Tar du utfordringen og blir vår nye kollega? Stillingen er 100 % med 18 timers redusertbundetarbeidstid i uken.

Arbeidsoppgaver:

 • Være medisinsk ansvarlig for ROLE2 (feltsykehus) og levere ROLE2 sanitetstjenester i forbindelse med deployeringer og øvelser.
 • Utvikle prosedyre- og planverk for Sjøforsvarets framskutt traumeteam jf. offentlige bestemmelser og direktiv fra Forsvarets Sanitet (FSAN).
 • Trene og øve opp framskutt traumeteamene.
 • Koordinere og øve i henhold til føringer fra FSAN som er fagmyndinghet.
 • Delta på utkalling og trening til internasjonal operasjoner (INTOPS) ved behov.
 • Inngå i Sjøforsvarets Sanitetets operative personellstruktur og således kunne disponeres ved andre avdelinger og på Sjøforsvarates fartøyer ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Du innehar offentlig godgjent autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Du har godkjent spesialitet innen relevant fagfelt for traumekirurgi.
 • Du har god muntlig og skriftelig norsk framstillingsevne.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og Nato secret før tiltredelse, det vil bli gjennomført bakgrunnsjekk
 • Du må ha grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal (SKMT). Søkere som mangler GBU eller offiserkurs (SKMT) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.
 • Du som ansettes må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Du må derfor tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test, karakter 4. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju, og må påregne å gjennomføre fysisk test og medisinsk utsjekk på intervjudagen.

Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Når du laster opp vedlegg av vitnemål, attester og sertifikater, merk dem godt med en forståelig tekst. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha meget gode samarbeidsevner og evne til å holde helhetsoversikt.
 • Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha gode vurderingsevner.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team.

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • 100 % stilling med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Se ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”, for nærmere informasjon. Tilsetting forutsetter at Forsvaret er hovedarbeidsgiver.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et fagmiljø med høy kompetanse på militær sanitet.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurranse-dyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein. For stillingskode 1519 er avlønning i lønnsramme 37 alternativ 22-26, lønnstrinn 61-65, p.t. kr. 553 500 - 594 300 brutto pr. år. Eventuelt kan SKO 1557 lønnsramme 38 benyttes/ videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.

For stillingskode1520 er avlønning i spenn lønnstrinn 63-71 p.t. kr 574 700 - 665 700;- pr. år. Eventuelt kan lønnsramme 49 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2022 eller etter nærmere avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Personen som ansettes vil styrke disponeres i Sjøforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148437
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret