Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du vår neste NetOps spesialist?Nettverkskonsulenter søkes til spennende utviklingsområde

Offentlig forvaltning

 

Sykehuspartner HF tilbyr et sterkt og inkluderende fagmiljø med stor faglig bredde og kompetanse, og vi jobber med noen av landes mest spennende og komplekse oppgaver innenfor IT og nettverkstjenester. 

Sykehuspartner er nå i gang med å oppgradere og modernisere nettverksinfrastrukturen som leverer kritiske tjenester til alle sykehusene i hele Helse Sør-Øst. For å imøtekomme de endringene trenger vi flere ansatte til seksjonen Datakommunikasjon.

Vi søker engasjerte medarbeidere med teknologikompetanse på SDN og IAC kombinert med god forretningsforståelse og kundefokus for å kunne utvikle seg sammen med oss i en organisasjon med stadige endringer og teknologisk utvikling. Seksjon Datakommunikasjon har bred kompetanse innenfor datakommunikasjon og høy grad av lokalkunnskap på de enkelte helseforetak og i de sentrale datasentrene. Vi er på en spennende reise der vi skal inkorporere automasjon, integrasjoner og kontinuerlige leveranser i vår nettverksinfrastruktur. I fremtiden vil våre DevOps team utvikle rammeverk for koding av nettverket og NetOps team vil raskt og effektivt operasjonalisere disse.

Ambisjonen til Sykehuspartner HF i 2028 er å være en effektiv og brukernær leverandør med moderne tjenesteproduksjon. Slagordet «På samme lag» er valgt som den nye strategiske retning der vi skal jobbe smidig, tverrfaglig og bidra til digital transformasjon sammen med helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Seksjonen er organisert under avdeling Basistjenester som er under en organisasjonsutvikling. Denne utviklingen vil medføre justering av organiseringen og arbeidsoppgaver vil over tid endres. 

 

Vær med og bygg din karriere i det mest spennende område innen IKT; helse-IKT.

Kvalifikasjoner:

 • Universitets eller høgskoleutdannelse på bachelor eller masternivå. Relevant arbeidserfaring kan oppveie for manglende formell kompetanse
 • Kan vise til lang erfaring og sterke resultater fra drift av store og komplekse datanettverk.
 • Kompetanse på Cisco SDA, Cisco ACI og Palo Alto
 • Erfaring med eller personlige egenskaper som kan bidra til at DevOps konsepter som automasjon, orkestrering og virtualisering kan operasjonaliseres i nettverksdrift og nettverks leveranser
 • Kjennskap til og erfaring med utviklingsarbeid og bruk av rammeverk innenfor DevSecOps-praksiser
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er også en fordel om du har:

 • Kompetanse innenfor IaC-programmeringsspråk/ scripting som Python Ansible og YAML
 • Kompetanse på relevante sertifiseringer (CCNA, CCNP eller tilsvarende)
 • Kompetanse på nettverksplattformen til Extreme og SPB teknologi
 • ITIL sertifisering

Sykehuspartner HF er underlagt sikkerhetsloven. Det er pr. i dag ikke et krav om sikkerhetsklarering for denne stillingen, men et slikt krav kan bli stilt på et senere tidspunkt.  

For noen system tilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort

 

Personlige egenskaper:

 • Du er fremoverlent, jobber godt selvstendig og er en god lagspiller
 • Du har interesse og motivasjon for å lære nye teknologier, og tilegner deg ny kompetanse på kort tid.
 • Du liker å effektivisere/automatisere repeterende oppgaver
 • Du liker å levere god kvalitet på dokumentasjon og sørger for at dine omgivelser også gjør det
 • Du liker å samarbeide og dele av din kompetanse.
 • Du har høy gjennomføringsevne
 • Du har god forståelse for kunde, god serviceinnstilling og kundedialog
 •  Du forstår at med utviklingen i nettverksteknologi vil arbeidsoppgaver endres over tid

Vi tilbyr:

De neste årene skal Sykehuspartner modernisere eksisterende nettverk ved samtlige sykehus i Helse Sør-Øst. Dette er en unik mulighet til å være med på å bygge ny, moderne infrastruktur og få jobbe med programvare baserte orkestrerings verktøy og Infrastructure as a code (IAC).

 • En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø hvor du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Varierte arbeidsdager der du kan jobbe fra våre lokaler på Skøyen og ute hos helseforetakene
 • Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for bruk av hjemmekontor etter avtale 
 • Fokus på faglig utvikling og sertifisering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En god balanse mellom jobb og fritid

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Det vil bli gjennomført intervjuer fortløpende i prosessen også før søknadsfrist. Karakterer og vitnemål legges ved via Vitnemålsportalen