Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du vår fremtidige arkitekturverktøy-spesialist?

Offentlig forvaltning

Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. Les mer om dette i Regional utviklingsplan 2035 https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035.

Vi i Sykehuspartner spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Sykehuspartner har et stort fagmiljø rundt arkitektur med kompetente ansatte som brenner for faget sitt.

Helse Sør-Øst anskaffet i 2022 et nytt arkitekturverktøy, Bizzdesign, og er godt i gang med innføringen av dette. Vi har derfor behov for en kollega som skal ha hovedansvaret for å utvikle og optimalisere bruken av løsningen for å styrke vår arkitekturpraksis. Du vil bli en del av et kjerneteam som jobber med forbedring og videreutvikling av metodikk og verktøy, og samarbeide tett med andre arkitekter og ulike interessenter i Helse Sør-Øst for å sikre effektiv og optimal bruk av verktøyet i våre arkitekturleveranser.    

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet
 • Teknisk kompetanse og interesse
 • Det er en fordel med erfaring fra arkitekturarbeid og modelleringsverktøy og -språk, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • God til å tenke helhetlig og se sammenhenger
 • Motivasjon og evne til å lære seg nye ting
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Sterk problemløsningsevne og øye for detaljer
 • God til å samarbeide og jobbe i team, men også selvstendig
 • Initiativrik og evne til å skape gode relasjoner
 • Lyst til å jobbe med fremtidens e-helse

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å jobbe med fremtidens pasientbehandling - En jobb med mening
 • Spennende oppgaver og stort rom for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel arbeidsgiver
 • Konkurransedyktige betingelser

Sykehuspartner er en arbeidsgiver som verdsetter et inkluderende arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.