Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du ukrainsk tolk og ønsker å bidra til et viktig samfunnsoppdrag? 

Offentlig forvaltning

Tolkesentralen ble etablert i 2014 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF som et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus (OUS), Sunnaas sykehus, og Akershus sykehus (Ahus), og er i dag en egen seksjon ved OUS. Tolkesentralen sikrer kvalitet og kompetanse i tolketjenestene ved de tre helseforetakene, som en del av sykehusenes overordnede mål om å tilby likeverdige helsetjenester. Tolkesentralen har i dag 17 administrativt ansatte og nærmere 315 høyt kvalifiserte frilanstolker, som tolker på over 78 ulike språk.

OUS har en sentral rolle i å koordinere frakt av pasienter i Europa, mottak i Norge og behandling i Helse Sør-Øst. På bakgrunn av dette fikk OUS i oppdrag å etablere og drifte en Medical evacuation-enhet (Medevac) for behandling av Ukrainske pasienter som følge av krigen i Ukraina.

Vi søker nå en rådgiver til Enhet for Tolketjenester som skal bidra som kvalifisert tolk i Medevac-enheten ved OUS på Ullevål Sykehus. Rådgiveren vil fungere som en ukrainsk tolk, og vil være en del av det tverrfaglig teamet rundt pasientene. Det vil være nærmere 4-5 pasienter innlagt ukentlig, og det blir stort fokus på smittevern.

Stillingen er et engasjement i 7 måneder, med mulighet for økt stillingsprosent og forlengelse. Oppstart snarest. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Tolking mellom norske offentlige helseforetak og minoritetsspråklige tjenestemottakere
 • Tolkingen må utføres i henhold til Tolkeloven og tolkeforskriften
 • Bidra inn i et tverrfaglig team som tolk på Medevac- enheten på Ullevål Sykehus (arbeidstid kl. 08:00-16:00)
 • Fremmøtetolking, telefontolking og videokonsultasjoner
 • Forberedelse og deltakelse i møter og kompetansehevende tiltak
 • Ved endringer i Medevac-enheten kan det oppstå behov for tolking på andre lokasjoner innenfor helseforetakene 

Kvalifikasjoner:

 • Det er et krav at den som ansettes må stå oppført som ukrainsk tolk i Nasjonalt tolkeregister (NTR). Vitnemål og attester må lastes opp i søknaden.
 • Meget gode kunnskaper i norsk og tolkespråket, både skriftlig og muntlig
 • Inngående kjennskap til begge kulturer og samfunnsforhold
 • Arbeidserfaring som tolk
 • Det er en fordel om søkere, i tillegg til det tolkefaglige, også har annen utdannelse på bachelornivå eller høyere

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • kan sette deg inn i nye fagområder på kort tid
 • har stor fleksibilitet og arbeidskapasitet 
 • har god konsentrasjonsevne og er nøyaktig
 • trives med en hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr:

 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • En spennende mulighet til å ivareta pasientene på helseforetakene
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Eget bedriftsidrettslag