Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du teknisk anlagt og liker å jobbe med pasienter? 

Offentlig forvaltning

Seksjon for Klinisk nevrofysiologi - Nevrologisk avdeling, søker nevrofysiologitekniker til en fast 100 % stilling med oppstart 01.09.2023. 

Vi søker personer med spesiell interesse for bruk av medisinsk teknisk utstyr og nevrofysiologiske metoder. Seksjonen har 9 legestillinger og 13 nevrofysiologiteknikere fordelt på to lokalisasjoner (Rikshospitalet og Ullevål). Nevrofysiologiteknikerne har ulik utdanning og bakgrunn. Personer med bachelor- eller mastergrad innen helsefag oppfordres til å søke. I tilfelle ansettelse av intern søker kan det bli ledig et vikariat. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig bakgrunn eller annen relevant faglig bakgrunn på enten bachelor- eller masternivå
 • Erfaring med nevrofysiologiske målinger er ønsket, men ikke et krav
 • Erfaring med bruk og feilsøkning av medisinsk teknisk utstyr, hjemmebaserte målinger eller annet teknisk utstyr er ønskelig
 • Erfaring fra utvikling av prosedyrer og etablering av nye metoder er ønskelig
 • Erfaring med forskningsprosjekt/kliniske studier er ønskelig 
 • Erfaring med bruk av elektronisk pasientjournal (DIPS) til koordinering og planlegging av pasientaktivitet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Du må lære fort og ta ansvar for egen læring. Personer med særlige evner til å lære seg nye ferdigheter vil ha et fortrinn.
 • Du har en positiv innstilling, liker utfordringer og ser muligheter
 • Du er fleksibel og tåler høyt arbeidstempo i perioder
 • Du trives med å jobbe med pasienter i alle aldre og deres pårørende
 • Du ser på deg selv som teknisk anlagt og du liker å sette deg inn i ny teknologi 

Vi tilbyr:

 • Hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Strukturert opplæringsprogram med undervisning og veiledning tilbys