Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleiestudent og har lyst til å praktisere din kunnskap hos oss?  

Offentlig forvaltning

Sengepost for Kreft og Blodsykdommer ble opprettet høsten 2021 ifm innflytting i nytt bygg og nye lokaler, og er en del av Senter for Kreft og Blodsykdommer. Her samles behandlingstilbud innenfor medikamentell kreftbehandling, lindrende behandling og behandling av hematologiske sykdommer.
Kreftposten er en sengepost med plass til 28 pasienter, hvorav 24 pasienter har tilbud om enerom. Posten driftes i tre team fordelt på onkologi, lindring/palliasjon og hematologi. Sykehusets prestetjeneste er nært knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet.  Vi har også tett samarbeid med klinisk farmasøyt, sosionom og fysioterapeut. 

I Kreftposten har vi nå ledig to faste stillinger som sykepleierstudent.
Stillingene er 15% med arbeid hver 3. helg, med ønske om utvidet arbeidstid i ferier. Sykepleiestudenter har mulighet til å delta på lik linje med andre ansatte i den undervisningen som tilbys på avdelingen. 

 Høres dette interessant ut - ta kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende prat. Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå ved stell og matservering
 • Bistå i målinger og vurderinger av pasientens status i samarbeid med sykepleier
 • Bistå i sykepleiefaglige prosedyrer
 • Bistå personalet med praktiske oppgaver knyttet til pasientbehandling

Kvalifikasjoner:

 • Fordel med erfaring liknende arbeidsoppgaver 
 • Er under sykepleieutdannelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og kan samhandle med andre
 • Løsningsorientert og kan jobbe selvstendig
 • Du har god relasjonell kompetanse

Vi tilbyr:

 • 15 % fast stilling med mulighet for økt stilling når bachelor sykepleie er avsluttet.
 • Erfaring fra arbeid på sykehus

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.