Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleierstudent og ønsker deg relevant arbeidserfaring ved siden av studiene? Da bør du se her!

Offentlig forvaltning

Sengepost for Kreft og Blodsykdommer ble opprettet høsten 2021 ifm innflytting i nytt bygg og nye lokaler, og er en del av Senter for Kreft og Blodsykdommer. Her samles behandlingstilbud innenfor medikamentell kreftbehandling, lindrende behandling og behandling av hematologiske sykdommer.

Kreftposten er en sengepost med plass til 28 pasienter, hvorav 24 pasienter har tilbud om enerom. Posten driftes i tre team fordelt på onkologi, lindring/palliasjon og hematologi. Sykehusets prestetjeneste er nært knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet.  Vi har også tett samarbeid med klinisk farmasøyt, sosionom og fysioterapeut. 
I Kreftposten har vi nå ledig faste stillinger som sykepleierstudent.

Stillingene er 15% med arbeid hver 3. helg, med ønske om utvidet arbeidstid i ferier. Sykepleiestudenter har mulighet til å delta på lik linje med andre ansatte i den undervisningen som tilbys på avdelingen. 

Høres dette interessant ut - ta kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende prat.

Ønskelig oppstart i juni eller etter avtale

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Fordel med erfaring liknende arbeidsoppgaver, men ikke et krav 
 • Du er under sykepleierutdannelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du er fleksibel
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og kan samhandle med andre
 • Du er løsningsorientert og kan jobbe selvstendig
 • Du finner mening i å jobbe med mennesker i krise

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • 15 % fast stilling med mulighet for økt stilling når bachelor sykepleie er avsluttet.
 • Erfaring fra arbeid på sykehus med innblikk i fagfeltet
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.