Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier? Vil du jobbe hos oss?

Offentlig forvaltning

Vil du være med og jobbe tett på og følge pasienter over tid? Som sykepleier hos oss får du jobbe i et tverrfaglig miljø med en variert hverdag. Et introduksjonsprogram setter deg inn i din nye rolle på en profesjonell og trygg måte, og du vil få utfordringer du kan vokse og utvikle deg i. 

Sunnaas sykehus HF er ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Vi tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har mistet eller fått svekket funksjonsnivå etter alvorlig skade eller sykdom. Hos oss blir du del av et team som bidrar til en rehabiliteringsprosess der pasienten selv opplever mestring og oppnår et fundament for veien videre i livet. 

Vi har alltid behov for dyktige sykepleiere og har periodevis ledige faste stillinger, vikariater og ekstravaktstillinger. På vår nettside finner du oversikt over de ulike avdelingene. Vi ønsker å høre fra deg. Send oss en kort søknad med din motivasjon for å jobbe hos oss, dine ønsker for type stilling og eventuelt avdeling(er). Nyutdannede er også velkomne til å søke. 

Våre sykepleiere

 • Jobber i todelt turnus (vi har et eget team av nattevakter)
 • Er en del av et tverrfaglig team med høyt faglig nivå
 • Spiller en viktig rolle i pasientens rehabilitering etter alvorlig sykdom og skade
 • Får mulighet til å være del av et team som har fokus på arbeidsmiljø og høy faglig sykepleiekompetanse
 • Har en variert arbeidshverdag med mange ulike oppgaver
 • Lønnes i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 25%, minimum kr 70 pr time i helgetillegg
 • Lokal ansiennitetsstige fra 14 til 30 år
 • Får kompensert for relevant tilleggs- og/eller videreutdanning
 • Har meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring
 • Deltar i sykehusets kompetanseutviklingsprogram, samt avdelingsintern opplæring og undervisning både tverrfaglig og særfaglig. Spisskompetanse i tverrfaglig rehabilitering kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. 

Du er

 • Interessert i rehabilitering og tverrfaglig samarbeid
 • Fleksibel, ansvarsbevisst og pasientorientert
 • God til å planlegge hverdagen din, og kan arbeide selvstendig og strukturert i et høyt arbeidstempo
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede.

Jobb hos oss!

Det er cirka 40 minutters reise til sykehuset fra Aker brygge med offentlig transport. Med båt fra Lysaker tar reisen ca. 20 minutter. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.

Får du tilbud om stilling må du legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Den totale sammensetningen i et tverrfaglig team er viktig, og vi vektlegger derfor personlig egnethet. Ved interne ansettelser eller omrokkeringer kan andre stillinger bli ledige.

Vi legger opp til effektive rekrutteringsprosesser og vil behandle søknader og ansette fortløpende. Innledende samtaler tar vi digitalt eller over telefon. 

Kvalifikasjoner:

 • Krav om norsk autorisasjon som sykepleier
 • Vi forutsetter at søkerne behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring med og interesse for digitale verktøy og løsninger er ønskelig
 • Erfaring med tverrfaglig arbeid og/eller rehabilitering er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Vi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede
 • Interessert i rehabilitering og tverrfaglig samarbeid
 • Fleksibel, ansvarsbevisst og pasientorientert
 • God til å planlegge hverdagen din, og kan arbeide selvstendig og strukturert i et høyt arbeidstempo
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner