Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier/spesialsykepleier og vil jobbe med akuttmedisin ? Da er jobben som medisinsk operatør noe for deg!

Offentlig forvaltning

Dersom du ønsker å være i frontlinjen i den akuttmedisinske kjeden, da er du den rette for oss. Vi søker deg som ønsker et utfordrende og spennende arbeid innen akuttmedisin. 

Vi har ledig: 1 x 100%  og 1 x75% fast stilling med tiltredelse etter avtale

AMK er en sentral for det akuttmedisinske tilbudet til befolkningen, og vi sørger for at alle får riktig helsehjelp! Vi svarer de som ringer 113, vi gir livreddende veiledning, og vi styrer ambulansene i Vestfold og Telemark. Sentralen bemannes av dyktige ambulansearbeidere og sykepleiere/spesialsykepleiere som jobber godt sammen i team.

I denne stillingen blir du del av et aktivt og godt tverrfaglig miljø med hyggelige kollegaer. Vi er et team med høyt faglig fokus. For å kunne ivareta pasientene på en god måte, gir vi deg omfattende opplæring.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger. Ved interne opprykk vil det kunne bli andre ledige stillinger, i ulike stillingsstørrelser som tilbys, enn det som er lyst ut.

Høres dette spennende ut? Ta kontakt for en uforpliktende samtale! Les mer om sykehuset i Vestfold her: https://www.siv.no/om-oss/jobb/sykepleiere/

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, eller spesialsykepleier.
 • Minst 2 års relevant erfaring fra helsevesen
 • Det er en stor fordel med akuttmedisinsk erfaring / kompetanse
 • Gode IT - kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig norsk
 • Gode engelsk kunnskaper
 • Den som tilsettes må ha norsk offentlig godkjenning, og det forutsettes norsk oppholds- og arbeidstillatelse.

Personlige egenskaper:

Vi legger stor vekt på personlig egnethet,. Arbeidet i AMK krever at: 

 • Du har god simultankapasitet og evne til å jobbe effektivt under stress.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Du er god i problemløsing
 • Du har hurtig oppfattelsesevne og konsentrasjonsevne.
 • Du har god beslutningsevne og koordineringsevne.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et aktiv prehospitalt miljø.
 • Tilrettelagt opplæring, kurs og hospitering hos samarbeidspartnere
 • Høyt faglig fokus med jevnlig faglig oppdatering.
 • Et godt tverrfaglig miljø og hyggelige kollegaer.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.