• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  25.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9404, HARSTAD
  HARSTAD
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5570014
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Er du sykepleier/paramedisiner og har gjennomført førstegangstjeneste? 

Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) er en Nivå 3 organisasjon i Sjøforsvaret og består av alt helsepersonell i Marinen og Kystvakten. Sjef SANSJØ er rådgiver for sjef Sjøforsvaret, og forvalter fagansvar maritim sanitet i Forsvaret. En velfungerende sanitet er en forutsetning for en operativ Marine og Kystvakt.

Er du sykepleier/paramedisiner og kan tenke deg en jobb litt utenom det vanlige? Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) med lokalasjon Trondenes (Harstad), søker fleksibel og engasjert sykepleier/paramedisiner, som skal inngå i Sjøforsvarets sanitets operative personellstruktur ved Kystjegerkomandoens (KJK) sanitet. Som sykepleier/paramedisiner i SANSJØ jobber du med mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagmiljø med høy kompetanse på militær sanitet. For å oppnå målsettingen er Sjøforsvaret avhenging av motiverte og dyktige medarbeidere. Tar du utfordringen?

Kvalifikasjoner:

 • Du må inne ha norsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier/paramediciner. Oppgi HPR nr. i CV
 • Du har minimum 2 års relevant klinisk arbeidserfaring fra f. Eks. akuttmedisin/operativ prehospital tjeneste etter autorisasjon. 
 • Du har gjennomført grunnleggende soldatutdanning (GSU, førstegangstjeneste).
 • Du beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt.
 • Du må før tilsetting kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og Nato  Secret.
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) samt gjennomføre og bestå fysisk test med karakter 4 for utholdenhet og 4 for styrke, da stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Se ellers www.Forsvaret.no for nærmere opplysninger om fysisk test m.m.
 • Ønskelig at du har befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal.
 • Den som ansettes må og være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
 • Du må ha meget gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.
 • Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha god vurderingsevne, samt inneha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team.

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid. Det må ved øvelser, og annen aktivitet, påregnes merarbeid utover normal arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger som bl.a. mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 
 • Stillingen er militær spesialist med fast tilsetting til fylte 60 år (T60). Det innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig. Se Forsvarets Bestemmelse for HR, veileder i HR del B for nærmere informasjon om tilsettingsforholdet T60. Aktuelle og kvalifiserte kandidater vil bli kalt inn til førstegangs intervju, må påregne å gjennomføre fysisk test og medisinsk utsjekk.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode (SKO) 1564 kvartermester eller 1565 senior-kvartermester.  
  SKO 1564 (OR5): lønnstrinn 39-48, som er for tiden er kr. 432.800-487.800,- brutto per år
  SKO 15xx (OR5+):lønnstrinn 42-51, som for tiden  er kr. 448.900-509.300,- brutto per år                                                                                                                                            SKO 1565 (OR6): lønnstrinn 51-62, som er for tiden kr. 509.300 - 604.900,- brutto per år.
 • Det tilkommer særtillegg ved aktivitet ut over normal arbeidstid etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) Hovedtariffavtalen i Staten. 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting: 
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.  
  
Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato  Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.  
  
Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  25.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9404, HARSTAD
  HARSTAD
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5570014
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret