Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier og vil jobbe med akuttmedisin?

Offentlig forvaltning

Akuttsenteret øker grunnbemanningen og søker sykepleiere.

Akuttsenteret skal styrke bemanningen og søker sykepleiere som ønsker å bidra med sin kompetanse. Vi har ledig 5 x 75-100% faste stillinger i tredelt turnus, med arbeid hver 3. helg. 
Det er behov for sykepleiere med erfaring fra sykehus og prehospitale tjenester. Det er sterkt ønskelig at søkere har interesse for akutte og kritiske syke og skadde pasienter. 

Vi tilbyr opplæringsprogram med opplæringsperiode tilpasset søkerens kompetanse og erfaringsnivå, og tett oppfølging av team- og fagsykepleiere. 
Det tilbys et særlig funksjonstillegg på kr 20.000 i (deltidsregulert) for å arbeide i Akuttsenteret. Spesifiser gjerne ønsket stillingsstørrelse og arbeidssted i søknaden.

Akuttsenteret består av akuttmottak med akuttrom, mottakssenger og isolat som til sammen utgjør 22 senger, i tillegg til akuttavklaring med 28 senger. Akuttavklaring inngår som en ressurs for pasientmottak i tillegg til å være en post for tverrfaglige kortvarige pasientforløp med utskrivelse fra Akuttsenteret. I tilknytning til akuttmottak er det også en skadestue for ortopediske skader.

Gjennomsnittlig 90 pasientkontakter daglig gjør at akuttsenteret ved SiV er blant de største i Norge. Vi er i nye lokaler med til sammen 50 sengeplasser med moderne fasiliteter til behandling, stabilisering og avklaring av pasienter. Vi jobber etter teamtankegang og er opptatt av samarbeid og fleksibel bruk av ressurser på tvers. Vi er organisert med teamsykepleiere som har ansvarsområder fordelt på akuttsenterets hovedfunksjoner. Opplæringsprogram med opplæringsperiode tilpasset søkerens kompetanse og erfaringsnivå, og tett oppfølging av team- og fagsykepleiere.

Ønsket tiltredelsesdato: 01.12.22

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak av pasienter i henhold til ABCDEF prinsippene
 • Vurdering og observasjon av pasienter
 • Samhandling med eksterne parter

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning, alle fagområder er aktuelle
 • Erfaring med akuttmedisin er en fordel
 • Somatisk erfaring fra sykehus i nyere tid, er et ønske i akuttavklaring og et krav i akuttmottak
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper:

 • Se utfordringen i å arbeide med akutt- og kritisk syke
 • Ha gode evner til å samarbeide og dele erfaringer/kunnskap
 • Være faglig interessert og engasjert i egen faglig utvikling
 • Være fleksibel og ansvarsbevisst
 • Ha evne til å jobbe med høyt tempo og være vant til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Trives som turnusarbeider
 • Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr:

  • Kr 20.000,- i årlig funksjonstillegg (deltidsregulert)
  • Fleksibel arbeidstidsordning
  • Engasjerende, spennende og inkluderende arbeidsmiljø
  • Gode medarbeidere/kollegaer
  • Introduksjonsprogram med tett oppfølging av team- og fagsykepleier
  • Tid avsatt til fagutvikling
  • Sertifiseringsordninger og mulighet for faglig utvikling innenfor kompetanseområdene akuttcalling, skadestue, akuttovervåkning og ANS-funksjon
  • Tverrfaglig samarbeid
  • En moderne avdeling. Mulighet til å søke på utdanningsstillinger for videreutdanning innen akuttsykepleie eller avansert klinisk spesialist med fordypning i akuttsykepleie 

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.