Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier og vil jobbe med akuttmedisin?

Offentlig forvaltning

Akuttsenteret øker grunnbemanningen og søker sykepleiere som kan starte raskt
Akuttsenteret har et snarlig behov for å styrke bemanningen og søker sykepleiere som ønsker være med å bidra med sin kompetanse og som vil starte raskt. Vi har ledig 10 x 75-100% faste stillinger.12-timers vaktordning kan tilbys dersom ønskelig.

Det er behov for sykepleiere med erfaring fra sykehus og prehospitale tjenester. Det er sterkt ønskelig at søkere har interesse for akutte og kritiske syke og skadde pasienter.

Det tilbys et særlig funksjonstillegg på kr 20.000 i (deltidsregulert) for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere.
Vi tilbyr opplæringsprogram med opplæringsperiode tilpasset søkerens kompetanse og erfaringsnivå, og tett oppfølging av team- og fagsykepleiere.

Akuttsenteret består av akuttmottak og akuttavklaring med 28 senger. Akutt avklaring inngår som en ressurs for pasientmottak i tillegg til å være en post for tverrfaglige kortvarige pasientforløp med utskrivelse fra Akuttsenteret. I tillegg består akuttsenteret av en akutt overvåkingsenhet og en skadestue.

Gjennomsnittlig 90 pasientkontakter daglig gjør at akuttsenteret ved SiV er blant de største i Norge. Vi er i nye lokaler med til sammen 50 sengeplasser med moderne fasiliteter til behandling, stabilisering og avklaring av pasienter. Vi jobber etter teamtankegang og er opptatt av samarbeid og fleksibel bruk av ressurser på tvers. Vi er organisert med teamsykepleiere som har ansvarsområder fordelt på akuttsenterets hovedfunksjoner. Opplæringsprogram med opplæringsperiode tilpasset søkerens kompetanse og erfaringsnivå, og tett oppfølging av team- og fagsykepleiere.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning, alle fagområder er en fordel
 • Erfaring med akuttmedisin er en fordel
 • Erfaring fra sykehus er et ønske
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper:

 • Se utfordringen i å arbeide med akutt- og kritisk syke.
 • Ha gode evner til å samarbeide og dele erfaringer/kunnskap.
 • Være faglig interessert og engasjert i egen faglig utvikling.
 • Være fleksibel og ansvarsbevisst.
 • Ha evne til å jobbe med høyt tempo og være vant til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Trives som turnusarbeider.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Kr 20.000,- i årlig funksjonstillegg (deltidsregulert)
 • Mulighet for 12-timers vakter dersom ønskelig
 • Engasjerende, spennende og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gode medarbeidere/kollegaer.
 • Introduksjonsprogram med tett oppfølging av team- og fagsykepleier.
 • Tid avsatt til fagutvikling
 • Sertifiseringsordninger og mulighet for faglig utvikling innenfor kompetanseområdene akuttcalling, skadestue, akuttovervåkning og ANS-funksjon
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • En moderne avdeling.
 • Mulighet til å søke på utdanningsstillinger for videreutdanning innen akuttsykepleie eller avansert klinisk spesialist med fordypning i akuttsykepleie.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.