Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier og vil jobbe i tett samarbeid med pasient og tverrfaglig team?

Offentlig forvaltning

Som sykepleier hos oss får du være med å spille en viktig rolle i pasientenes rehabilitering i et tverrfaglig team som finner gode løsninger sammen. 

Sunnaas sykehus HF er ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Vi tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har mistet eller fått svekket funksjonsnivå etter alvorlig skade eller sykdom. Hos oss blir du del av et team som bidrar til en rehabiliteringsprosess der pasienten selv opplever mestring og oppnår et fundament for veien videre i livet. 

På Avdeling for oppfølging av ryggmargskade har vi korte kontroll- og vurderingsopphold med  individuelle og gruppebasert tilbud. Avdelingen holder stengt jul og påske, samt fire uker i forbindelse med sommerferieavvikling. Les mer og søk her!

Avdeling for traumatisk hjerneskade tilbyr vi spesialisert primær rehabilitering til personer med hjerneskade som er oppstått som følge av et ytre traume (skade) mot hodet og hjernen, samt personer med Locked-in syndrom. Les mer og søk her!

Vi har også behov for dyktige sykepleiere ved andre avdelinger, og har periodevis faste stillinger, vikariater og ekstravaktstillinger ledig. Les mer og søk her!

Våre sykepleiere

  • Jobber i todelt turnus (vi har et eget team av nattevakter)
  • Er en del av et tverrfaglig team med høyt faglig nivå
  • Spiller en viktig rolle i pasientens rehabilitering etter alvorlig sykdom og skade
  • Får mulighet til å være del av et team som har fokus på arbeidsmiljø og høy faglig sykepleiekompetanse
  • Har en variert arbeidshverdag
  • Lønnes i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 25%, minimum kr 70 pr time i helgetillegg
  • Får kompensert for relevant tilleggs- og/eller videreutdanning
  • Har meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring
  • Deltar i sykehusets kompetanseutviklingsprogram, samt avdelingsintern opplæring og undervisning både tverrfaglig og særfaglig. Spisskompetanse i tverrfaglig rehabilitering kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger.