Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier og trives med å jobbe natt?

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus visjon er: «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». Sykehuset skal være en arena hvor både pasienter og ansatte opplever kvalitet, trygghet og respekt. Vi ønsker en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende.

Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykiske helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av seks seksjoner, og har et variert behandlingstilbud (poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling).

Seksjon Rusakuttmottak og Avgiftning ligger på Aker sykehusområde og består av et poliklinisk rusakuttmottak, rusakuttmottak sengepost og to avgiftningsenheter. Seksjonen er bemannet med spesialsykepleiere/sykepleiere, sosionomer, hjelepleiere/helsefagarbeidere, miljøarbeidere, psykologer/psykologspesialister, leger i spesialisering og overleger. Tverrfaglig samarbeid er sentralt i vår pasientbehandling.

 

Vi har nå ledig

- fast stilling 64,08% våken nattevakt for sykepleier med oppstart 01.11.2023

 

Enheten tilbyr akutt døgninnleggelse for pasienter med rus-relaterte problemer, skader og lidelser. Enheten har 13 sengeplasser med gjennomsnittlig liggetid på to-tre døgn. På natten er enheten bemannet med en helsefagarbeider/miljøarbeider og to sykepleiere. Stillingen innebærer p.t. arbeid hver tredje helg. Turnusen har vaktperioder med 4-5 nattevakter på rad, etterfulgt av 18 dagers fri-periode.

Våre pasienter har komplekse problemstillinger som krever kompetanse både somatisk, psykiatrisk og rusfaglig. Vi ser etter deg som står trygt på egen kompetanse og samtidig samarbeider godt i team. Vi ønsker en sykepleier som trives med arbeid på natt. Vi ønsker medarbeidere som er opptatt av høy faglig kvalitet i møte med pasienter og god kommunikasjon i samarbeid med kolleger. God elektronisk dokumentasjon er en viktig del av arbeidet.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med erfaring fra TSB
 • Ønskelig med erfaring fra somatikk

Personlige egenskaper:

 • Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert, ansvarsfull og takler stressende situasjoner med trygghet og faglig holdning.
 • Engasjert og strukturert
 • Du har gode evner til kontaktetablering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode dokumentasjonsferdigheter
 • Godt humør
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag