Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  21.02.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3369504
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Er du sykepleier og ønsker å gjøre en forskjell?

 

Vi er en tjeneste i stor utvikling. Vi er innovative og nytenkende. Vi er rause. Vi er fremoverlent. Vi er stolte av arbeidsplassen vår. 

Hjemmetjenesten base Åsen holder til i nye flotte lokaler, samlokalisert sammen med to andre hjemmetjenesteavdelinger, rehabiliteringsteam og praktisk bistand. Det er helthetlig godt samarbeid mellom avdelingene i hele tjenesten og med øvrige helse og omsorgstjenester. Det samarbeides tett mellom avdelingene for å ivareta og utvikle sykepleierkompetansen. Det er blant annet felles sykepleiermøter og veiledninger.

Base Åsen har fagsykepleier og ressurspersoner innen kreft og palliasjon, demens, psykiatri og rus, velfredsteknologi og mestring. Det er fokus på tverrfaglig arbeid, til det beste for våre brukere. Vi har egne tjenestebiler med oppvarmet garasje. Tjenesten er i stor utvikling og vi ser etter deg med stor interesse for fag og evne til å være nytenkende og utviklende. Base Åsen jobber etter verdiene STOLTHET - ÅPENHET - NYSKAPING - RAUSHET  

Kort om stillingen

Vi har ledig 100% fast sykepleierstilling fra d.d., med todelt turnus 3. hver helg, med mulighter for arbeid hver 6. helg med langvakter.  

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner, kompetanseheving og fag-grupper
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn. Blant annet tilbys sykepleiere i turnus med mer en 10 års annsinitet et funksjonstillegg på kr. 25.000 
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre 

Innhold i stillingen

Som sykepleier hos oss skal du blant annet:

 • Utøve sykepleie til hjemmeboende i tråd med gjeldene lovverk og krav til faglig kvalitet
 • Ivareta brukerens ressurser på en best mulig måte, slik at de kan bo hjemme så lenge som mullig
 • Samarbeide internt i avdelingen med kollegaer, samt tverrfaglig med andre faggrupper og instanser
 • Delta i pleie og behandling av pasienter sammen med øvrige personale
 • Sørge for at legens forordninger blir gjennomført
 • Observere psientens tilstand og iverksette nødvendige sykepleietiltak
 • Være primærkontakt for en gruppe brukere
 • Veilede og orientere pasienter og deres pårørende, samt kollegaer og studenter
 • Utvikle tjenesten etter gjeldene målsettinger og fremme tverrfaglig samarbeid
 • Bidra med forslag til og delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder
 • Bidra med å fremme et godt arbeidsmiljø

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

 Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Mestrer å gjøre gode faglige prioriteringer gjennom arbeidsdagen
 • Evne til å bidra og skape et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Førekort klasse B.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.