• Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2030, NANNESTAD
  NANNESTAD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4955931
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune
 • Oppdatert 14.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nannestad kommune

Er du sykepleier og har lyst til å være med på en spennende utvikling av våre tjenester

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nannestad sykehjem har ledig sykepleierstilling natt. Stillingen er todelt, med 50% på langtidsavdeling og 40% på korttidsavdeling. Stillingen inngår i team med flere sykepleiere og samarbeider tett med andre yrkesgrupper.

Vi jobber med Proact, har palliasjonsgruppe, forflytningsgruppe og smitteverngruppe. Vi har god sykepleierdekning og legedekning ved sykehjemmet.
Det er ledig sykepleierstilling natt 90% med arbeid dag og kveld og helg.

Nannestad sykehjem består 67 plasser fordelt på 4 enheter: en korttidsavdeling og 3 langtidsavdelinger. I tillegg har vi en enhet med 8 plasser for personer med demens som ligger i tilknytning til en av langtidsavdelingene.

Vi går en spennende tid i møte hvor vi tenker å spesialisere flere plasser på langtidsavdelingene, ved å avsette plasser til palliasjon, opprette flere spesialiserte demensplasser og forsøke å samle alderspsykiatri i en avdeling. Samtidig vil vi bygge et bedre fagmiljø på hver av disse enhetene.

Vi er organisert i samme virksomhet som Hjemmesykepleien og Hjemmehjelpstjenester, dagsenter, fysio- og ergoterapi, renhold med eget vaskeri og vi har eget kjøkken.


Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av beboere på langtidsopphold som innebærer helhetlig observasjon, stell og pleie av beboere med ulike utfordringer.
 • Medansvar for oppfølging etter legevisitt, blodprøver, dokumentasjon, veiledning av studenter og kollegaer. Herunder å utarbeide og følge opp mål og tiltaksplaner i samarbeid med øvrig personell på avdelingen.
 • Sørge for at beboerne blir behandlet med respekt og opplever trygghet.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Følge rutiner i avdeling og bidrar til faglig utviklings- og forbedringsarbeid. Delta i veiledning, informasjon til beboere, pårørende, kollegaer og studenter.
 • Bidra aktivt til godt arbeidsmiljø som er faglig forsvarlig, helsefremmende og inkluderende. Godt samarbeid er viktig.
 • Lindrende behandling i livets sluttfase er noe vi har fokus på hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Du er pådriver for faglig utviklingsarbeid og har evne til samarbeid og fleksibilitet, samt god på å bygge relasjoner.
 • Du er en person som evner å arbeide både selvstendig og i team, med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse.
 • Grunnleggende datakunnskaper (vi bruker CosDoc som fagsystem).
 • Interesse for eldreomsorg. 

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som har lyst å jobbe med eldre og som liker å jobbe i team. 
 • Du må være omsorgsfull, engasjert og tålmodig.
 • Du må like å jobbe selvstendig, og beholder gjerne roen i en hektisk hverdag.
 • Du vil være en god rollemodell ovenfor kollegaer og studenter.
 • Du må ha god evne til samarbeid og fleksibilitet, gode relasjonelle ferdigheter.
 • Evne til å strukturere arbeidsoppgaver.
 • Være initiativrik og motivert for utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Ansvarsbevisst og pålitelig.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Vi tilbyr:

 • Hos oss får du som sykepleier i turnusstillinger et rekrutteringstillegg på kr. 20 000 ved ansettelse (i full stilling, justeres ut i fra stillingsprosent). Dette tilbys fordi din kompetanse er viktig for oss!
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer og spennende dager! 
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for faglig, personlig utvikling og deltakelse i å utvikle gode helsetjenester i kommunen.
 • Gode pensjonsvilkår.
 • Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.
  Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 5-4 i helse- og omsorgstjenesteloven, fremlegges. Det gjøres oppmerksom på at politiattesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

HUSK FØLGENDE:

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden

Vitnemål/attester må vedlegges søknaden. Søkere blir vurdert på dokumentert kompetanse og erfaring. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

 

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2030, NANNESTAD
  NANNESTAD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4955931
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune
 • Oppdatert 14.01.2023