Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  HARSTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  HARSTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3370057
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Er du sykepleier og har befalsutdanning? Da søker vi deg til en spennende jobb litt utenom det vanlige.

Norge er en maritim nasjon som lever av fri tilgang til havet. Norge er også et rikt land, grunnlagt på de ressursene vi henter fra havet. Verdiskapingen gjennom forsvarlig utvinning av olje, gass og fiskerier gjør at vi har en velferdsstat og at vi er et av verdens beste land å bo i. Sjøforsvaret sikrer fri tilgang til havet og vern av våre verdier.

Saniteten i Sjøforsvaret (SAN SJØ) er en Nivå 3 organisasjon i Sjøforsvaret og består av alt helsepersonell i Marinen og Kystvakten. Sjef SAN SJØ er rådgiver for sjef Sjøforsvaret, og forvalter fagansvar maritim sanitet i Forsvaret. En velfungerende sanitet er en forutsetning for en operativ Marine og Kystvakt.

Er du sykepleier og kan tenke deg en jobb litt utenom det vanlige? Saniteten i Sjøforsvaret (SAN SJØ) med lokalasjon Trondenes (Harstad), søker fleksibel og engasjert sykepleier, som skal inngå i Sjøforsvarets sanitets operative personellstruktur, og lede Kystjegerkomandoens (KJK) sanitet. Som sykepleier i SAN SJØ jobber du med mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagmiljø med høy kompetanse på militær sanitet. For å oppnå målsettingen er Sjøforsvaret avhengiing av motiverte og dyktige medarbeidere. Tar du utfordringen? Tidligere oppstart kan skje etter nærmere avtale

Arbeidsoppgaver
 • Lede sanitetstjenesten ved Kystjegerkommandoen (KJK), samt være linjeleder.
 • Lede opreativ og administrativ drift av avdelingens sanitetsvirksomhet.
 • Inngå i ROLE1 (Lege- og sykestue) sanitetstjeneste i forbindelse med deployering/øvelser.
 • Gjennomføre kontroll, vedlikehold, utskifting og eventuell oppgradering av sanitetsmateriell ved avdelingen.
 • Gjennomføre sanitetsundervisning for eget personell.
 • Inngå i beredskap for NATO Submarine resque system (NSRS) ved behov.
 • Utføre saksbehandling innen eget fagfelt.
 • Yte støtte og gi råd til personell og militære avdelinger.
 • Ansvar for hygiene ved lokal driftsenhet etter gjeldende lover og forskrifter.
 • Oppdatere sykepleierfaglige prosedyrer.
 • Ansvar for kvalitetssikring/ internkontroll i samarbeid med egen avdeling.
 • Ansvar for bestilling av medikamenter og materiell ved lokal driftsenhet.
 • Inngå i Sjøforsvarets Sanitetes operative personellstruktur og således kunne disponeres ved andre avdelinger/fartøy ved behov.
 • Nært samarbeide med med Saniteten i Sjøforsvarets andre avdelinger.

Kvalifikasjoner
 • Du må inne ha norsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier.
 • Du har minimum 2 års relevant klinisk arbeidserfaring etter autorisasjon.
 • Du har bestått befalsutdanning og innehar operativ tjeneste fra Sjøforsvaret.
 • Du har undervisningserfaring.
 • Du beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt.
 • Du må før tilsetting kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse.
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) samt gjennomføre og bestå fysisk test med karakter 6 for utholdenhet og 6 for styrke, da stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet.
Personlige egenskaper
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
 • Du må ha meget gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.
 • Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha god vurderingsevne, samt inneha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team.

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr.uke, når tjenesten tillater det.


Lønn etter Statens lønnsregulativ som stabssersjant/flotiljemester (OR 7), stillingskode 1567, ltr. 43-63, pt. kr. 404.400- 566.700 pr. år avhengig av avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Personen som ansettes vil styrkedisponeres i Sjøforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne å gjennomføre fysisk test og medisinsk utsjekk.