Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier med interesse for ortopedi? Vi søker ny kollega!

Offentlig forvaltning

Hvem ser vi etter?
Vi ser etter deg med interesse for ortopedi og som ønsker en spennende arbeidshverdag i et tverrfaglig team. Du er engasjert og søker faglig utvikling og læring. Hos oss møter du pasienter med ortopediske skader/traumer og infeksjonstilstander, samt planlagt kirurgi. Vi ønsker deg med på laget for å bidra til å videreutvikle sykepleie til den ortopediske pasienten. Vi oppfordrer også tredjeårs sykepleierstudenter til å søke.  
 
Hvorfor jobbe ved ortopedisk sengepost hos oss?
Ved vår sengepost får du et meningsfullt arbeid, med både utfordringer og faglig utvikling. Du vil delta i vårt opplærings- og kompetanseprogram, og få en kontaktsykepleier som følger deg tett opp de første ukene. Vi er opptatt av godt samarbeid om pasientene, og sykepleie av høy faglig kvalitet. For å levere dette, har vi fokus på tverrfaglig samarbeid, fagutvikling, forbedringsarbeid og arbeidsmiljø. Hos oss får du gode utviklingsmuligheter. I tillegg til spennende og utfordrende oppgaver i arbeidshverdagen, tilbyr vi blant annet videreutdanning og kurs innen ortopedi, geriatri, sårbehandling og ernæring. Vi bruker aktivt sykehusets simuleringssenteret til ferdighetstrening både i opplæring, for å trygge den enkelte ansatte og i faglig utvikling. 

I stillingene er det for tiden 3-delt turnus med arbeid hver tredje helg. Vi ansetter i hovedsak i 100% faste stillinger, men er åpne for annen stillingsstørrelse om det er ønskelig. Vikariat kan også bli aktuelt ved evt. intern ansettelse. 

Høres dette spennende ut? Vi håper å høre fra deg!

Les mer om det å være sykepleier ved sykehuset her: https://www.siv.no/om-oss/jobb/sykepleiere/

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Vi verdsetter mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

Du må:

 • Ha norsk autorisasjon som sykepleier eller være sykepleierstudent med studieslutt våren 2024. 
 • Ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har:

 • Relevant videreutdanning
 • Erfaring relatert til fagområdet

Personlige egenskaper:

 • Du har interesse for fagfeltet, er faglig nysgjerrig og søker faglig utvikling og læring
 • Du har evne til å skape gode relasjoner, deler erfaringer og kunnskap og støtter andre for å nå seksjonens mål
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter, og møter pasienter, pårørende, kolleger og andre med respekt og imøtekommenhet.
 • Du har evnen til å jobbe godt både selvstendig og i team

Vi tilbyr:

 • Opplæringsprogram med kontaktsykepleier og trinnbasert kompetanseprogram for videre fagutvikling
 • Kompetanse program for nyutdannede sykepleiere
 • Fagdager og ukentlig faglunsj innarbeidet i arbeidsplan.
 • Vi innfører kalenderplan, noe som medfører stor grad av påvirkningsmulighet på egen arbeidstid. Det vil si vaktsammensetning i en tredelt turnus
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. n