Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier eller vernepleier og trives med å jobbe på natt?

Offentlig forvaltning

Avdeling rus og avhengighet, Utredning og behandling, bygg C, har ledig to faste 48 % stillinger for sykepleier/vernepleier.

Tiltredelse 01.09.22. Stillingene innebærer for tiden arbeid på natt.  Ut i fra søkere kan variasjon i stillingsbrøk diskuteres. Søknader vurderes fortløpende.

 Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.   

Utredning og behandling, bygg C tilbyr utredning og døgnbehandling for rusmiddelavhengige, i hovedsak med illegalt rusmisbruk, til personer over 18 år. Behandlingsposten har 22 døgnplasser, og er inndelt i utredningsavsnitt, kvinne- og mannsavsnitt. 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp rutiner og tiltak rundt pasienter
 • Føre jevnlig tilsyn med pasienter på natt, være tilgjengelig for pasientene, samhandle med bakvaktslege ved behov
 • Medikamenthåndtering
 • Observere, rapportere og dokumentere i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk
 • Arbeid for tiden hver 4. helg fra torsdag-søndag, med en 12-timersvakt pr helg 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier
 • Det  er ønskelig med erfaring fra døgnpost innen somatikk, PHV eller TSB
 • Det er en fordel med kjennskap til DIPS og Metavision
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skrift og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning, og det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjon, herunder høy grad av relasjonell kompetanse
 • Du har evne til metodisk og selvstendig arbeid, i tillegg til teamarbeid
 • Arbeidsmiljø er viktig hos oss. Det er derfor viktig at du er raus og respektfull i møte med pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere. Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner. Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø i en avdeling i stadig utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se www.KLP.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.