Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier eller vernepleier og trives med å jobbe natt? Da bør du se her! 

Offentlig forvaltning

Avgiftningspost, bygg B har ledig to faste stillinger for sykepleier/vernepleier, med arbeid for tiden natt. Stillingsstørrelsene er ikke fastsatt, men vil variere mellom 30-80 %. Vi ser for oss dialog med aktuelle kandidater for avklaring av stillingsstørrelse. Stillingene er ledige fra 15.08.23, med tiltredelse etter avtale. 

Er det deg vi søker etter? Vi ser etter deg som har høyt faglig nivå og god faglig vurderingsevne. Du arbeider målrettet og strukturert, og har gode kommunikasjonsferdigheter med evne til deeskalerende kommunikasjon. Du arbeider godt selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner i team.

Det er viktig at du har engasjement for rusfaglig arbeid, har endringsvilje og er løsningsorientert. Du har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid, er i stand til å ta i mot veiledning fra kollegaer samt bidra til et godt arbeidsmiljø. Du er punktlig og pålitelig.  

Avgiftningspost, bygg B tilbyr døgnbehandling for rusmiddelavhengige over 18 år. Avgiftningsposten har 13 døgnplasser og tilbyr elektive innleggelser for avgiftning og kartlegging samt tilrettelegging/motivasjon for videre behandling. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. Avdelingen består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost.

Intervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i nærheten.

Er du i tvil om dette er noe for deg? Ta kontakt likevel, så tar vi en prat om stillingen og mulighetene!


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier/sykepleier
 • Relevant videreutdanning er ønskelig
 • God digital kompetanse og god systemforståelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og hyggelige kollegaer i et hektisk og trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.