Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier eller vernepleier og trives med å arbeide på natt? Da bør du se her!   

Offentlig forvaltning

Psykoseposten er en åpen psykiatrisk døgnpost i spesielisthelsetjenesten. Vi trenger flere engasjerte og dyktige sykepleiere/vernepleiere som kan jobbe på natt. Vi har ledig 2 vikariater som sykepleier/vernepler i 80 -95% stilling - Begge stillingene er p.t. primært på natt, med arbeid hver 3. helg.
Oppstartstidpunkt etter avtale.

Psykoseposten er en del av DPS Vestfold, Klinikk Psykisk helse og Avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF.
Psykoseposten er plassert i nydelige omgivelser, nede ved vannet - ved innseilingen til Tønsberg. Vi har 20 sengeplasser, der vi utreder, diagnostiserer og behandler pasienter med kjent eller spørsmål om psykoselidelse. Pasientene kan ha et sammensatt sykdomsbilde, med tilleggsutfordringer som for eksempel rusavhengighet  og andre psykiatriske lidelser. 

Vi har en tverrfaglig, individuell tilnærming til pasienten med engasjerte team bestående av blant annet psykiatere, psykologspesialist, psykologer, leger i spesialisering, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut, sosionom og andre profesjoner. Seksjonen tilstreber brukermedvirkning i så stor grad som mulig innenfor våre rammer. Miljøterapi, relasjonsarbeid og samarbeid med familie og pårørende er sentralt under innleggelse.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid, vurderes som en fordel
 • Du må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk  

Personlige egenskaper:

 • Du er stabil og fleksibel
 • Du har evnen til å holde oversikt i en travel hverdag.
 • Du har evnen til presis legemiddelhåndtering i tråd med prosedyrer og interne rutiner
 • Du er utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.  
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt 

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av et stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.