• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0361, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5003101
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 24.02.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Er du sykepleier eller vernepleier med hjerte for rusomsorgen?  Fagkonsulentstilling venter på den rette. 

Offentlig forvaltning

Ønsker du deg en jobb der du kan jobbe med med faglig utvikling og veilede andre, samtidig som du kan være med på å forme din egen arbeidsdag?

Da er denne nyopprettede stillingen noe for deg!

Blindern omsorgssenter er en rusinstitusjon med 20 plasser for menn og kvinner. Tjenestestedet  ligger idyllisk til mellom Majorstua og Ullevål. Vi gir tilbud om individuelt tilrettelagt opphold for rusmiddelmisbrukere med redusert boevne, som har tilsyns- og omsorgsbehov. Målsetningen er stabilisering eller bedring av den enkeltes egenomsorg, livskvalitet, helse, sosial fungering, boevne og økonomistyring. Beboergruppen består i hovedsak av brukere som er alkoholavhengige og/eller er tilknyttet LAR. Det er ikke krav om rusfrihet under oppholdet.

Fagkonsulent samarbeider tett med institusjonsledelsen, og som fagkonsulent vil du ha stor innflytelse på  den faglige  videreutviklingen av tjenestetilbudet. Du vil ha institusjonssjef som nærmeste overordnede og  samarbeide tett med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, miljøterapeuter, verneassistenter og kokk. 

Stillingene innebærer dagarbeid på hverdager og arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeide med institusjonssjefen og øvrig personal om planlegging og gjennomføring av det klientrettede tilbudet ved institusjonen, jfr. Institusjonens mandat
 • Samarbeide med institusjonssjef om driftsmessige, administrative og praktiske forhold, samt videreutvikling av institusjon
 • Sørge for at klientrettet arbeid utføres på en faglig forsvarlig måte, i tråd med gjeldende faglige retningslinjer/føringer
 • Ansvar for institusjonens faglige utvikling i nært samarbeid med leder, blant annet gjennom opplæring og veiledning av ansatte i faglige og etiske utfordringer
 • Veilede personalet i brukeroppfølgingen og i brukerdialogen
 • Medikamenthåndtering, inkludert opplæring og oppfølging
 • Følge opp og utføre de krav som til enhver tid stilles til dokumentasjon av arbeidet, blant annet kvalitetssikring, oppfølging av fagrelaterte avvik og uønskede hendelser
 • Koordinering av det faglige arbeidet ved institusjonen, samarbeid med høgskoler og oppfølging av studenter
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av fagmøter
 • Pådriver for, og utøvelse av direkte miljøterapeutisk arbeid
 • Bidra til å håndheve institusjonens regler og grenser, og til å løse konflikter, inkludert oppfølging av vold og- /eller trusler
 • Sørge for at de faglige verktøyene som er gjeldende benyttes 
 • Delta aktivt i HMS arbeidet ved institusjonen, inkludert oppfølging av smittevern
 • Andre oppgaver etter delegasjon i samsvar med institusjonens behov   

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Relevant videreutdanning i rusproblematikk/psykisk helsearbeid eller bred erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen veiledning/veiledningspedagogikk
 • Dokumentert norskkompetanse tilsvarende minimum C1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk sin definisjon
 • Gode IKT-ferdigheter og beherske relevante IKT-verktøy
 • Det er ønskelig med førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse 

Personlige egenskaper:

 • Du må være strukturert, systematisk og nøyaktig med evne til å planlegge fremover, gjøre klare prioriteringer og fordele ressurser effektivt
 • Du  er fleksibel og må raskt kunne sette deg inn i nye områder og løse oppgaver og utfordringer på en effektiv måte
 • Du må være faglig trygg og  ønske å utvikle tjenester til det beste for beboerne
 • Arbeidet krever at du har en stor grad av selvstendighet
 • Du er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg, både personlig og faglig 
 • Du må ha gode samarbeidsevner og vilje til tverrfaglig samarbeid og koordinering med andre aktuelle aktører
 • Du må være inkluderende, ha gode relasjonsferdigheter og gjerne ha en god porsjon med godt humør

Vi tilbyr:

 • Jobb innenfor et viktig samfunnsmessig område
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig sammensatt personalgruppe 
 • Arbeidstid: dagtid hverdager, med arbeid hver 3 helg. ( 35,5 time per uke)
 • Gode tjenestepensjons- og  forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Lønnsplassering som fagkonsulent i l.tr. 42, p.t. kr. 612.600 per år, i henhold til  Oslo kommunes regulativ. I tillegg tilkommer turnustillegg for arbeid hver 3 helg.

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning 

Tiltredelse etter avtale

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0361, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5003101
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 24.02.2023