Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier eller vernepleier med erfaring innen psykisk helsearbeid og er på jakt etter nye utfordringer? Da vil vi høre fra deg!  

Offentlig forvaltning

DPS Vestfold er en avdeling i Klinikk Psykisk helse og avhengighet (KPA). DPS Vestfold er lokalisert i Sandefjord, Larvik og Nøtterøy/Tønsberg, og har et opptaksområdet med ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte. DPS Vestfold har 3 døgnposter og 7 poliklinikker i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Allmennpsykiatrisk post – Sandefjord har 6 sengeplasser og har en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Du vil bli del av en tverrfaglig gruppe, hvor alle ansatte ved BET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Pasienter som vil ha nytte av BET-behandling har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser. Annen behandling har vist seg å ha liten effekt og varig bedring har ikke tidligere blitt oppnådd. Behandlingsmodellen er transdiagnostisk, det vil si at behandlingen ikke retter seg mot spesifikke psykiatriske lidelser, men retter seg inn mot et bredt spekter av psykiske plager og funksjonsnedsettelse.

Målsettingen i Basal Eksponeringsterapi er å utvikle pasientens evne til funksjonell selvregulering, slik at de kan forholde seg til sine tanker og følelser på nye måter. BET-metodikken er en verdiforankret behandlingsmetodikk og pasientens egne verdier blir rettesnoren for ulike behandlingstiltak. Samtaler og samarbeid med pårørende er en del av vårt behandlingstilbud. For øvrig samarbeider seksjonen tett med andre seksjoner ved Vestfold DPS, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov.

Vi søker deg som ønsker å bli en del av vårt nattevaktslag, og som på denne måten bidrar til et koordinert og helhetlig behandlingstilbud til våre pasienter hele døgnet. 

Vi tar forbehold om endring av stillingsstørrelsen.
I stillingen som er ledig er det for tiden både våkne og hvilende vakter, samt mulighet for dagtid.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
 • Ønskelig med erfaring med Basal Eksponeringsterapi (BET), og erfaring fra arbeid innen psykisk helse.
 • Erfaring med DIPS og MetaVision er ønskelig.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse.          

Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte.
 • Du samarbeider godt med andre, spesielt ved å konstruktivt dele kunnskap, erfaring og informasjon. Du støtter andre for å nå teamets mål.
 • Du er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg. Du nyttiggjør deg egne og andres refleksjoner over egen praksis.
 • Du har god evne til å forvalte egen grunntenkning over i en målrettet og avgrenset behandling.
 • Du trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner, og har evne til å dra nytte av innsikten i flere fag
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges sterkt.

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av et stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskaping for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.