Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier eller sykepleierstudent? Vi søker ekstravakter til Rehabiliteringsavdelingen i Stavern! 

Offentlig forvaltning

Har du erfaring fra eller interesse for rehabilitering og vil jobbe i et tverrfaglig miljø? Da vil vi høre fra deg!

Kysthospitalet, er en del av Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR), og  ligger vakkert til ved strandkanten i Stavern. Vi søker deg som har interesse for rehabilitering og tverrfaglig teamarbeid. 

Du blir del av et ledende behandlings- og kompetansemiljø. Rehabilitering er sosial- og helsetjenester, som skal hjelpe personer til å gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som har gått tapt på grunn av sykdom eller skade. Vårt mål er å gjøre pasienten i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Avdelingen består av to seksjoner med til sammen 35 sengeplasser. Nevrologisk rehabiliteringsseksjon har rehabiliteringstilbud til blant annet pasienter med gjennomgått hjerneslag, har MS eller andre nevrologiske sykdommer og pasienter med ervervet hjerneskade. 

Seksjonen har tilbud om individuelle rehabiliteringsopphold til personer som gjennomgått behandling for kreft, er benamputert, har vært utsatt for multitraume eller som sliter med en funksjonell problemstilling.  Seksjonen har tilbud om individuelle rehabiliteringstilbud til barn og ungdom. Aktuelle problemstillinger er; funksjonsproblematikk relatert til cerebral parese (CP), behov for rehabilitering etter kreftbehandling samt kompleks og sammensatt funksjonsproblematikk.

Vi er en bredt sammensatt tverrfaglig ansattgruppe, som består av sykepleier, helsefagarbeider, legespesialist, LIS lege, psykolog, nevropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom, logoped og klinisk ernæringsfysiolog. I arbeidet legges det stor vekt på å involvere og samarbeide med pasienten og pårørende om behandling/rehabilitering.

Kysthospitalet har en unik beliggenhet som er som skreddersydd for rehabilitering. De flotte uteomgivelsene og bølgeskvulpet bidrar til å skape en positiv atmosfære for både pasienter, pårørende og ansatte.   

Vi søker etter sykepleiere og sykepleierstudenter som kan ta ekstravakter i helger og på hverdager. Arbeidstid kan være dagtid, kveld og natt. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller sykepleierstudent under utdanning
 • Erfaring fra eller interesse for rehabilitering og tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Vi forutsetter at søker behersker norsk muntlig og skriftlig og har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a 

Personlige egenskaper:

 • Positiv innstilling
 • Fleksibel
 • Godt humør
 • Engasjert og faglig nysgjerrig 
 • Ønske om å utvikle egen kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et spennende fagfelt i stadig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • God introduksjon og opplæring
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et aktivt arbeidsmiljø i spesielt vakre omgivelser
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.