Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier eller sosionom og har erfaring fra psykisk helse? Da søker vi deg!

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som har god kjennskap til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal psykiatritjeneste og som vil være med å utvikle samarbeidet med kommunens opptaksområdet!

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik, Granli og på Nøtterøy/ Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk C er lokalisert på Nøtterøy og har spesialkompetanse innen utredning/behandling av affektive lidelser. Seksjonen har en tverrfaglig medarbeiderstab på 24,5 årsverk som består av overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering og spesialsykepleiere innen psykisk helse. Vi har delt seksjonen inn i fire team; ISTDP, EFT, CBT og psykodynamisk team. Alle som jobber her har særlig erfaring med og kompetanse på denne pasientgruppen og behandlingsmetodikk. Seksjonen samarbeider tett med andre seksjoner ved DPS Vestfold, fastleger og psykiatritjenesten i kommunene samt andre avdelinger i klinikken. Vil du lese mer om avdelingen kan du trykke her

Stillingen er ledig omgående. 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp pasienter sammen med ansvarlig spesialist
 • Etablere og følge opp samhandling med kommunene rundt disse pasientene
 • Bidra til å utvikle samarbeid med kommunene i opptaksområdet
 • Bidra i tjenesteutviklingen både internt og eksternt for å sikre sammenhengende, forutsigbare og trygge pasientforløp der brukermedvirkning står sentralt   

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller utdannet sosionom.
 • Du har erfaring innen psykisk helsearbeid
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse. 
 • Ønskelig om du har erfaring med samhandling og utstrakt systemforståelse fra spesialisthelsetjeneste og kommunal psykiatritjeneste
 • Førerkort klasse B
 • Det kreves av den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du kan arbeide både selvstendig og som en del av et tverrfaglig miljø
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og kollegialt miljø
 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold 
 • God velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 •  Gode pensjons- og forsikringsordninger

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.