Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier- eller medisinstudent og har lyst til å jobbe hos oss på geriatrisk, hjerte- og nyrepost?

Offentlig forvaltning

Velkommen til å jobbe med oss på en spennende seksjon!

Hvem er vi?

HENG er en medisinsk seksjon for hjerte, endokrinologi, nyre og geriatriske sykdommer. 
Vår enhet består av totalt 39 sengeplasser fordelt på 2 sengeposter. Vi har også hjertepoliklinikk og geriatrisk poliklinikk, samt en operasjonsstue for pacemaker innleggelse.

Det er en variert seksjon med fokus på utredning, behandling/justering av medisinsk behandling og opptrening/mobilisering etter invasiv behandling og operasjoner. En av postene har pasienter innenfor fagfeltene hjerte, endokrinologi og nyre. Den preges av høy aktivitet og korte liggetider. Den geriatriske sengeposten tar i mot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser. Arbeidet er tverrfaglig, og involverer blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, og farmasøyt.

Hos oss jobber leger, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, assistenter, sykepleiestudenter og postsekretær tett sammen. Godt samarbeid settes høyt- vi gjør hverandre gode. Kvalitet, trygghet og respekt er kjerneverdier og vi jobber med pasienten i fokus.

Vi søker etter to engasjerte og lærevillige sykepleierstudenter i helgestilling, arbeid hver 2. eller hver 3. helg, samt ferier. Vi oppfordrer også medisinstudenter til å søke. Oppstart etter avtale med leder. 

Vi tilbyr:

Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP

Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring

Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.