Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du psykologspesialist/psykolog og har interesse for akuttpsykiatri? Da søker vi deg!

Offentlig forvaltning

Vi søker psykologspesialist/psykolog til våre akuttpsykiatriske poster ved Sykehuset i Vestfold.

Akuttpostene har totalt 32 sengeplasser fordelt på tre døgnposter. Psykiatrisk akuttmottak tar imot alle pasienter og vurderer videre behandlingsbehov. Ved behov for videre innleggelse i lukkede rammer, gis dette i post A og C.
Pasientgruppen på akutt er variert og spenner fra krisereaksjoner, suicidalitet, depresjoner, mani og psykose m.m. Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhetspost og langtidsposter som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene består i å vurdere og diagnostisere pasienter som blir akuttinnlagt i sykehus. Den som tilsettes har selvstendig behandlings- og utredningsansvar for pasienter og bidra til at pasienter mottar behandling på riktig behandlingsnivå. Det er utstrakt samhandling innad i akuttseksjonen og med klinikken for øvrig, og veiledning av medarbeidere og samarbeidspartnere er en viktig del av jobben.
Relevant kursing/opplæring vil bli gitt, veiledning, samt opplæring i vurdering av tvang i henhold til lov om psykisk helsevern. 

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis psykologspesialist med spesialisering innen klinisk voksenpsykologi, men psykologer i spesialisering som snart er ferdige oppfordres til å søke.
 • Interesse for akuttpsykiatri og sykehuspsykiatri
 • Den som søker må dokumentere norsk offentlig godkjenning/autorisasjon som psykolog.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, effektiv og fleksibel.
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er viktig.
 • Er du glad i å undervise, både egen yrkesgruppe og andre, er det en fordel.
 • Ønske om å være med på å påvirke og utvikle voksenpsykiatrien i Vestfold.
 • Løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk og levende arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å jobbe tverrfaglig og tett med andre yrkesgrupper i postene.
 • Et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø med fokus på fag og fagutvikling.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår. Se KLP.
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.