Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du psykolog/psykologspesialist og  kunne tenke deg en svært variert jobb med gode utviklingsmuligheter og komplekse problemstillinger?   

Offentlig forvaltning

Vi har behov for å styrke vårt psykologfaglige team. Vil du bli vår nye kollega?

Avdeling rus og avhengighet, Avgiftning, bygg B, har ledig fast 100 % stilling for psykolog/psykologspesialist. Tiltredelse etter avtale. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet (ARA) består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.

Avgiftningspostene tilbyr døgnbehandling for rusmiddelavhengige personer over 18 år og har til sammen 23 døgnplasser. Vi arbeider tverrfaglig og vi er godt bemannet med leger, psykologer og helse- og sosialfaglige, og anser våre medarbeidere for å være høyt kvalifisert helsepersonell. 

Våre avgiftningsposter er for tiden i et utviklingsarbeid, og postene vil fra januar 2023 hete Avgiftning og akuttpost, bygg A og Avgiftning og kartleggingspost, bygg B. 

Arbeidsoppgaver:

Du deltar i den faglige og organisatoriske utviklingen av seksjonen, og bidrar til å videreutvikle den psykologfaglige rollen. Du er en viktig faglig stemme og ressurs både i det kliniske arbeidet og i arbeidet med fagutvikling. Vi ønsker at du bidrar til å videreutvikle det totale behandlingstilbudet ved seksjonen og avdelingen som helhet, herunder bistå med internundervisning for avdelingens medarbeidere. 

Arbeidsoppgavene er allsidige, og du vil møte et bredt spekter av komplekse tilstandsbilder. Du bidrar med det psykologfaglige perspektivet i tverrfaglige vurderinger av pasientene, og oppgavene innebærer blant annet kartlegging og utredning av pasienter. Psykologteamet jobber på tvers av avgiftningspostene, men har sin base på Avgiftning- og kartleggingspost, bygg B. 

Veiledning av personalet og samarbeidspartnere inngår også som del av arbeidsoppgavene. Det er tett samarbeid med andre seksjoner i avdelingen, og også med andre samarbeidspartnere blant annet i kommunal helsetjeneste eller andre deler av spesialisthelsetjenesten. 

Det er også gode muligheter for å motta veiledning fra egen profesjon (psykologspesialist). 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært etter psykologspesialist i klinisk voksenpsykiatri  eller rus.
 • Psykologer som er under spesialisering i voksenpsykiatri eller rus oppfordres til å søke.
 • Vi søker etter deg som har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis TSB.
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som:
 • er faglig nysgjerrig, verdsetter kollegers kompetanse og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner
 • etablerer god og trygg relasjon til pasientene
 • er fleksibel og mestrer en uforutsigbar hverdag med ulike kliniske utfordringer
 • er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder
 • bidrar aktivt til et trygt, hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø
 • har din faglige forankring i evidensbasert behandling
Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad.

  Vi tilbyr:

  • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med andre yrkesgrupper
  • En arbeidsplass med stort fokus på arbeidsmiljø og trivsel
  • Gode rammer for kompetanseutvikling, herunder tilrettelegging for spesialisering eller vedlikehold av oppnådd spesialitet
  • Studiepermisjon for spesialister ut fra gjeldende overenskomster
  • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Gratis parkering

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.