• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  16.05.2021
 • Sted:
  NESTTUN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NESTTUN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3780079
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Er du psykolog og vil hjelpe ungdom på deres premisser? Fast stilling ved Ung Arena

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barne- og familietjenesten omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen og Ung Arena. Virksomheten er hovedsakelig delt inn i fire byområder. Ung Arena er lokalisert på Nesttun og tilknyttet Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda, men gir et lavterskeltilbud til unge i hele Bergen kommune. 

Barne- og familietjenesten i byområde Fana og Ytrebygda søker nå psykolog/ psykologspesialist i 100 % stilling, med arbeidssted ved Ung Arena.

Ung Arena er et samtale- og hjelpetilbud på lavterskelnivå for unge mellom 12 og 23 år. Avdelingen skal bidra til at Bergens tjenester og tilbud blir mer tilgjengelig for ungdom, og sikre at unge får rask og helhetlig hjelp på riktig sted og til riktig tid. Ungdom har vært med å utvikle tilbudet fra start, og er sentrale i videreutviklingen av tjenestene.

Ung Arena-teamet består av avdelingsleder, fagkoordinator, psykolog og erfaringskonsulenter. Frivillige utgjør også en del av bemanningen.

Arbeidsoppgaver:

 • Være med på å videreutvikle og drifte Ung Arena Bergen
 • Undervisning, veiledning og faglig støtte til kollegaer og frivillige ved Ung Arena        
 • Samtaler med ungdom og pårørende/nettverk individuelt og
  i grupper
 • Vurdering av behandlingsbehov og videre henvisning til andre hjelpeinstanser og/eller spesialisthelsetjeneste    
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Involvere ungdom i planlegging, drift og evalueringsarbeid
 • Bistå avdelingsleder med å sikre god faglig kvalitet i tjenesten      
 • Formidlingsarbeid         
 • Utføre praktiske oppgaver knyttet til senteret        
 • Administrative oppgaver/journalføring        
 • Arbeidstid på ettermiddag 2 dager i uken må påregnes 

Kvalifikasjoner:

 • Stillingen krever bestått profesjonsstudium innen psykologi og norsk autorisasjon som psykolog. Videreutdanning som psykologspesialist er ønskelig.
 • Erfaring innen oppfølging av ungdom/arbeid med målgruppen og tverrfaglig samarbeid er nødvendig.  
 • Erfaring med lavterskel- eller førstelinjearbeid og/eller psykisk helse og rus er en fordel
 • Flerkulturell forståelse er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og grunnleggende IKT-kompetanse er en forutsetning
 • Det er i tillegg en fordel med erfaring med veiledning, undervisning, lavterskelarbeid, prosjekt- og utviklingsarbeid og ung til ung metodikk
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse       

Personlige egenskaper:

 • Arbeidsoppgavene forutsetter engasjement for barn og unge, medvirkning og brukerstyrte tjenester, gode kommunikasjonsferdigheter og kontaktskapende evner
 • Tør å sette ungdommene først, men også ta vanskelige vurderinger når det trengs
 • God arbeidskapasitet, fleksibilitet og ryddighet
 • Det kreves evne til å jobbe helhetlig og strukturert med ungdom og deres familie, både selvstendig og i tverrfaglig team
 • Faglig trygghet, og evne til å bidra inn i tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for å utvikle innholdet i stillingen
 • Mulighet til å påvirke og utvikle nye tiltak
 • Faglig nettverk på tvers av enheter i etaten
 • Veiledning og kompetanseutvikling
 • Lønn etter utdanning og praksis
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  16.05.2021
 • Sted:
  NESTTUN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NESTTUN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3780079
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune