Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du psykolog og ønsker å jobbe med rus- og avhengighetsproblematikk?

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

 

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Oslo. Avdelingen har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker er landets største med seks kliniske enheter, beliggende på Ullevål sykehusområde, Iladalen og Mortensrud, samt med tjenester i Oslo og Bredtveit fengsler. Seksjonen har 120 ansatte som sammen utgjør et robust, variert og kompetent fagmiljø. Vi gir tilbud om tverrfaglig utredning, skadereduksjon og behandling til personer over 15 år med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), heroinassistert behandling (HABiO) og Lavterskel skadereduserende substitusjonsbehandling (LASSO) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole androgene steroider og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale ressurser og utfordringer.

Vi søker psykolog til et vikariat med startdato 01.03.22, med mulighet for forlengelse, i en av våre enheter som primært yter oppfølgning og behandling til pasienter med opioidavhengighet forankret i LAR. Enheten består av 25 ansatte fordelt på to behandlingsteam. Teamene består av psykologspesialister, psykologer i spesialisering, overleger, spesialsykepleiere og sosionomer med videreutdanning. Det er 17 psykologer ansatt i seksjonen og det er jevnlige psykologmøter. Det arrangeres fagdag for psykologene i avdelingen en gang per semester.

Pasientgruppen er variert, men flertallet har avhengighet til flere rusmidler og lettere til moderate psykiske vansker. Mange har gjennomgående eller periodevis bruk for tett tverrfaglig oppfølgning og bistand fra det kommunale tjenesteapparatet. Som psykolog i LAR jobber man med egne terapiforløp, men like mye med samarbeid rundt pasientene med kolleger internt og eksternt.  Det er etablerte strukturer i teamene for å ivareta tverrfaglig samarbeid. Seksjonen jobber med å utvide tilbudet av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder til alle polikliniske pasienter og har blant annet satsing på traumebehandling med EMDR og dialektisk adferdsterapi (DBT). 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og diagnostisering av avhengighet og psykiske lidelser
 • Individualterapi
 • Selvstendig behandlingsansvar i tverrfaglig team
 • Deltagelse i fagutviklingsarbeid
 • Utstrakt samarbeid internt og eksternt med førstelinjetjeneste og øvrig spesialisthelsetjeneste 

Kvalifikasjoner:

 • Cand Psychol med norsk godkjenning
 • Erfaring fra klinisk arbeid innen rusbehandling, psykisk helsevern eller familieterapi er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper 

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som evner å jobbe selvstendig i team, som er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Du må ha interesse og engasjement for pasientene, kolleger og samarbeidspartnere og bidra til et godt arbeidsmiljø. Mange av pasientene våre lever vanskelige liv og det er viktig at vi som kolleger støtter hverandre og reflekterer over egen praksis for å kunne gi god behandling og ha det bra på jobben.    

Vi tilbyr:

 • Dagstilling
 • Spennende fagmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • Intern undervisning i seksjonen, avdelingen og sykehuset
 • Mulighet til å følge enkelte pasienter over lengre tid
 • Deltagelse i og utvikling av kompetansegrupper
 • Sentral beliggenhet på Ullevål-området
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2% pensjonstrekk