Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du psykolog og har erfaring med basal eksponeringsterapi? Da søker vi deg!

Offentlig forvaltning

Er du på jakt etter nye jobbutfordringer? Vi søker etter en dyktig og engasjert psykolog til 100 % fast stilling. Tiltredelse etter avtale.

DPS Vestfold er en avdeling i Klinikk Psykisk helse og avhengighet (KPA). DPS Vestfold er lokalisert i Sandefjord, Larvik og Nøtterøy/Tønsberg, og har et opptaksområde med ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte. DPS Vestfold har 3 døgnposter og 7 poliklinikker i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Allmennpsykiatrisk døgnpost i Sandefjord har 6 sengeplasser og jobber etter en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Vi er et tverrfaglig team som består av overlege, psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere/vernepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Alle ansatte ved BET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Pasienter som vil ha nytte av BET-behandling har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser. Annen behandling har vist seg å ha liten effekt og varig bedring har ikke tidligere blitt oppnådd. Behandlingsmodellen er transdiagnostisk, det vil si at behandlingen ikke retter seg mot spesifikke psykiatriske lidelser, men retter seg inn mot et bredt spekter av psykiske plager og funksjonsnedsettelse.
Basal eksponeringsterapi handler om å eksponere seg for ubehagelige, vanskelige og vonde tanker og følelser. Målsettingen er å utvikle pasientens evne til funksjonell selvregulering. BET-metodikken er en verdiforankret behandlingsmetodikk og pasientens egne verdier blir rettesnoren for ulike behandlingstiltak. Samtaler og samarbeid med pårørende er en del av vårt behandlingstilbud. For øvrig samarbeider seksjonen tett med andre seksjoner ved Vestfold DPS, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov.

Arbeidsoppgaver:

 •   Behandling i tråd med BET prinsipper.
 •   Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 •   Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 •   Bidra i internundervisning og veiledning av samarbeidspartnere. 
 •   Bistå seksjonen og avdelingen i psykologfaglig spørsmål

Kvalifikasjoner:

 •  Autorisasjon som psykolog.
 •  Det er et krav at du har god forståelse for og erfaring med eksponeringsterapi.
 •  Erfaring fra arbeid med Basal eksponeringsterapi (BET) i døgnpost vil være en styrke.
 •  Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper:

 •   Du kan arbeide strukturert, stabilt og målrettet i team.
 •   Du evner å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet behandling og tiltak. 
 •   Du har faglig ambisjoner, er utviklingsorientert og har interesse for fagfeltet.
 •   Du evner å nyttiggjøre deg andres refleksjoner og gi konstruktive tilbakemeldinger til dine kolleger i arbeidshverdagen. 
 •   Du kommuniserer på en klar og presis måte.
 •   Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester  
 • Faglig utvikling og felleskap i DPS sitt eget undervisningsopplegg
 • Veiledning av psykologspesialist 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.