Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Er du opptatt av et godt fritidstilbud til byens barn og unge? Da er dette kanskje stillingen for deg!

Offentlig forvaltning

Vi søker en spesialrådgiver med særlig ansvar for barne- og ungdomsarbeid til Seksjon for bolig, rus og forebygging. Seksjonen har et bredt ansvarsområde, der fritidstilbud og forebygging av kriminalitet blant barn og unge står sentralt. Stillingen har ansvar for oppfølging av byrådets satsing på sommerjobber/jobb for unge, og for kommunens aktivitetstilbud for barn og unge. Stillingen følger særlig opp innsatser i områder med sammensatte levekårsutfordringer og innebærer tett samarbeid med det kriminalitetsforebyggende arbeidet, med bydelenes barne- og ungdomsarbeid og med aktivitetstilbud i regi av skole, idrett og kultur.

Seksjon for bolig, rus og forebygging har i tillegg ansvar for rusfeltet og boligsosialt arbeid, etatsstyring av Velferdsetaten, forvaltningen av tilskuddsmidler og oppfølging av seksjonens område overfor bydelene. Spesialrådgiveren vil jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon, med å utvikle og gjennomføre byrådets politikk. 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling i faglig sekretariat for politisk ledelse (fagbyråd og byrådet) og tilrettelegging for gjennomføring av aktuelle politiske vedtak og planer
 • Koordinere og bidra i utredningsprosesser og politikkutvikling på fagområdet
 • Bidra i arbeidet med kommunens styrende dokumenter, bla. gjennom den årlige budsjettprosessen
 • Bidra i etats- og bydelsoppfølging generelt, og Velferdsetaten spesielt
 • Samarbeid internt i avdelingen, med andre byrådsavdelinger, underliggende virksomheter og eksterne
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan også bli aktuelle

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • God kunnskap om offentlig forvaltning, kommunale tjenester og kommunens styringssystem
 • Kunnskap om levekårsutfordringer og barn og unges fritidsaktiviteter er en fordel
 • Relevant arbeidserfaring, gjerne fra kommunal virksomhet
 • God rolleforståelse 

Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer klart og presist på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Du er analytisk og setter deg raskt inn i komplekse saker
 • Du er initiativrik, evner å jobbe selvstendig og aksepterer ansvar for resultater
 • Du involverer og deler kunnskap og informasjon med kollegaer
 • Du har høy arbeidskapasitet, evner å jobbe systematisk og gjøre klare prioriteringer i en uforutsigbar arbeidsdag

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig og støttende arbeidsmiljø med bred kompetanse
 • God kontakt med bydeler og etater
 • Utfordrende og spennende oppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse for stilling som spesialrådgiver mellom lønnstrinn 50 og 65   (kr 711 300 - kr 955 200)

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Tilsetting skjer med forbehold om bystyrets godkjenning av byrådets budsjettforslag for 2022.

Søknaden må sendes elektronisk i rekrutteringssystemet innen søknadsfristen.