Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du operasjonssykepleier, og vil jobbe hos oss? 

Offentlig forvaltning

Operasjon Generell og Traume er en aktiv seksjon som tar imot pasienter hele døgnet. Vi opererer omtrent 1000 planlagte og 3000 ø-hjelpspasienter i året. Det er nå ansatt 38 operasjonssykepleiere, fire ledende spesialsykepleiere fag/drift og fire helsefagarbeidere.

Vi øker bemanningen, og søker en faglig engasjert og dyktig operasjonssykepleier til vår spennende seksjon. 

Fagområdene våre er:

 • Øvre og nedre gastrokirurgi, med regionalt funksjonsansvar for en del inngrep
 • Dagkirurgisk barnekirurgi to dager i uken
 • Karkirurgi
 • Plastikkirurgi relatert til traumepasienten med blant annet rekonstruksjon av ekstremiteter

I tillegg deltar seksjonen i mottak og behandling av hardt skadde traumepasienter som kommer til Ullevål

Seksjonen er en del av Operasjonsavdelingen i Akuttklinikken, som består av 5 seksjoner fordelt på Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Radiumhospitalet. Operasjonsavdelingen har et tverrfaglig arbeidsmiljø som er faglig stimulerende, nytenkende og attraktivt. 

Operasjonsavdelingens visjon: Alltid bedre faglig, forsvarlig og mer effektiv

Ønsker du vite mer om Operasjon Generell og Traume, ta gjerne kontakt med oss på telefon! Er du intern søker, har vi også oppdatert informasjon om oss på Intranett. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post. 

Arbeidsoppgaver:

 • operasjonssykepleie til voksne og barn innen våre fagfelt
 • å være en del av traumeteamet på Oslo universitetssykehus, da en stor del av pasientgruppen er øyeblikkelig hjelp og til tider livstruende hardt skadde pasienter  

Operasjonssykepleiere samarbeider i tverrfaglige team med kirurger, anestesisykepleiere og anestesileger. Teamet innehar høy kompetanse og har pasientsikkerhet i fokus. Operasjonsavdelingen i Akuttklinikken skal til enhver tid gi optimal service til de pasienter og fagområder som inngår i avdelingens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner:

 • autorisasjon som sykepleier
 • godkjent videreutdanning i operasjonssykepleie
 • behersker norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • er faglig engasjert og dyktig
 • har gode samarbeidsevner i team
 • er endringsvillig og nytenkende
 • trives i et til tider hektisk tverrfaglig miljø
 • kan bidra til å videreutvikle operasjonssykepleie til våre pasientgrupper 

Vi tilbyr:

 • 100 % fast turnusstilling i tredelt turnus
 • lønn etter avtale
 • elektronisk kompetanseplan for nyansatte 
 • kompetanseplan med egne kurs og opplæring i traumekirurgi
 • å være en del av et dynamisk og spennende fagmiljø med pasienten i fokus
 • et åpent arbeidsmiljø for engasjement og kreativitet, med mulighet til å være med og utvikle våre fagområde
 • Oslo universitetssykehus sitt opplæringsprogram til nyansatte og kontaktsykepleier
 • Oslo universitetssykehus er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) 
 • Pliktig medlemsskap i pensjonsordning