Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du nyutdannet og vil bli spesialist i blodsykdommer på fem år? 

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus (Ahus) tilbyr nå to leger et helt nytt og skreddersydd hurtigløp for de som vil spesialisere seg i faget hematologi.

Hematologisk avdeling ved Ahus utreder, diagnostiserer og behandler alle typer hematologiske lidelser i et område med omtrent en halv million mennesker. Vi behandler omtrent 2000 døgnpasienter i året. Av disse er nesten alle innleggelsene øyeblikkelig hjelp. I tillegg gjennomførte vi omtrent 20 000 polikliniske konsultasjoner i 2022.


Stillingene er tilpasset helt ferske leger i spesialisering, og er lagt opp slik at du får et strukturert utdanningsløp ved hematologisk avdeling hvor du når alle læringsmålene du trenger uten ventetid, rotasjonsstillinger og med faste, engasjerte veiledere. Du vil jobbe fire år vekselsvis på Ahus Kongsvinger og Nordbyhagen før du tar det siste året på Rikshospitalet.


Det er aldri en kjedelig dag for spesialister i blodsykdommer, og det vil du raskt merke. Hos oss får du jobbe med et variert fag i rask utvikling sammen med et av Norges fremste fagmiljøer i hematologi. Vi har en faglig sterk forskningsavdeling med spennende prosjekter hvor du også har muligheten til å bidra i prosjektene til forskningsoverlegene våre.

Du vil rotere jevnlig mellom medisinsk avdeling, hematologisk avdeling og overvåkningsavdelingen for å få erfaringen du trenger – og vi sikrer at du når alle nødvendige læringsmål i samspill med overleger med veilederkompetanse. Du vil også delta i gruppeveiledninger hvor du vil få viktig kunnskap om alt fra kvalitet og pasientsikkerhet til pasient- og pårørendeopplæring. Som LIS får du også egne fordypningsdager omtrent en dag annenhver uke.


De første månedene vil du som LIS være mest på sengeposten og jobbe mer med postarbeid enn poliklinikk. Så snart du har fått mer innblikk i fagfeltet vil du jobbe med en egen poliklinikk. Her vil du møte pasienter som trenger utredning, oppfølging og kontroller.

Etter to år blir du LIS 3, og får da ansvar for:

 • pakkeforløp-poliklinikk med ny-utredninger (akutt leukemi, myelodysplastisk syndrom, myelomatose, kronisk lymfatisk leukemi og lymfom)
 • lymfompoliklinikk med utredning, behandlingsplanlegging, behandlinger og kontroller
 • generell poliklinikk med diagnostisering og behandling av benigne og maligne blodsykdommer

Stillingen din er tilknyttet Kongsvinger, men du vil jobbe på Nordbyhagen tre måneder per år de to første årene. De neste to vil du jobbe seks måneder per år på Nordbyhagen, før du tilbringer hele det siste året ved Rikshospitalet.


Vi på medisinsk avdeling Kongsvinger og hematologisk avdeling Nordbyhagen gleder oss til å få deg med på laget! Ikke nøl med å ta kontakt hvis du lurer på noe.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

 

Kvalifikasjoner:

 • Fullført lege i spesialisering 1
 • Erfaring med forskningsarbeid er ønskelig 
 • Interesse for hematologi

Personlige egenskaper:

 • vi ser etter deg som er engasjert og interessert i faget 
 • du er omstillignsdyktig med høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag