Er du miljøterapeut, har erfaring med veiledning og har lyst til å jobbe med foreldreveiledning?

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avlastningstjenesten i Lillestrøm kommune gir avlastningsopphold til personer med funksjonsnedsettelser i alle aldere for å avlaste pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger pr. måned til mer omfattende ordninger.

Det gis et tilbud til ca 100 familier i institusjon, i tillegg til privat avlastning og kjøpeplasser.

Avlastningstjenesten har ca 130 ansatte som innehar en bred formell kompetanse og høy realkompetanse. Vi arbeider i tverrfaglige team og alle tjenestemottakerne har en individuell tilpasset hverdag. I tillegg drifter avlastningstjenesten en råd og veiledningstjeneste for familier med barn med funksjonsnedsettelser. Dette er en tverrfaglig ressursgruppe som gir råd og veiledning til familier ved å forebygge utfordringer i hjemmet.

Avlastning i institusjon utføres på Asak avlastningssenter på Leirsund og Sørvald avlastning i Sørum. De har henholdsvis 28 årsverk / ca 80 ansatte og 17 årsverk / ca 50 ansatte.

Asak avlastning er nå i behov av en ny og spennende kombinasjonsstilling. Stillingen innebærer foreldreveiledning, kartlegging, dokumentasjon, samt noe turnusarbeid. Turnusarbeidet gjennomføres etter avtale og inngår i ordinær drift på Asak avlastningssenter.

Vi søker deg som har erfaring med foreldreveiledning eller besitter annen type veiledningskompetanse. Du bør ha erfaring med brukergruppen og ha kjennskap til målrettet miljøarbeid og adferdsanalyse. Ene del av foreldreveiledningen vil kreve at du er i stand til å jobbe selvstendig og systematisk. Samtidig bør du være pliktoppfyllende og fremoverlent.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge behov og utfordringer
 • Gjennomføre saker i veiledningstjenesten
 • Dokumentasjonsansvar og oppfølging i Gerica
 • Pårørendesamarbeid
 • Bidra i avdelingens fagutviklingsarbeid
 • Direkte arbeid med brukerne basert på målrettet miljøarbeid
 • Ajourholde og videreutvikle fagsystemer og kvalitetssikringsarbeid
 • Primær- og sekundæroppgaver
 • Koordinatoroppgaver
 • Følge opp vedtak etter Hol kap.9
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen helse- og sosialfag, og pedagogiske fag
 • Formell veiledningskompetanse kan kompenseres med bred erfaring
 • Søkere må ha god fysisk og psykisk helse
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Kreativ, fleksibel, raus og trygg miljøterapeut
 • Erfaring med møteledelse
 • Faglig dyktig
 • Tørre å by på seg selv
 • Mestre å stå i krevende situasjoner over tid
 • Omstillingsevne, tåler å stå i varierende arbeidsdager
 • Bidrar til et god arbeidsmiljø
 • Erfaring i arbeid med mennesker med spesielle behov
 • Erfaring fra alternativ kommunikasjon
 • Erfaring i arbeid med utfordrende atferd og utarbeidelse av kap.9-vedtak

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • Faglig utvikling, med ønske om å utvikle seg i samarbeid med andre
 • En spennende arbeidshverdag
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gratis parkering p.t.