Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du lege og vår nye kvalitetsrådgiver i 50-70%?

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som har gode kommunikasjonsevner og vil jobbe med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet. Du drives av et ønske om å forbedre tjenester til det beste for pasienter og pårørende. Du er engasjert i kontinuerlig forbedring og liker å undervise og veilede andre.

I Kvalitetsseksjonen ved Sykehuset i Vestfold er det ledig stilling som kvalitetsrådgiver i fleksibel stillingsprosent. Stillingen er organisert i Kvalitetsseksjonen i Fag- og samhandlingsavdelingen. Seksjonen har et helthetlig ansvar for å fremme god pasientsikkerhetskultur og styrke forbedringskompetansen i sykehuset.

Arbeidsoppgaver:

Sykehuset i Vestfold har opprettet et utdanningstilbud i forbedringsarbeid til leger og annet helsepersonell, i samarbeid med Sykehuset i Telemark og Sykehuset i Østfold. Hovedvekten av arbeidsoppgavene i stillingen er å:

 • Undervise og gi veiledning i forbedringsarbeid.
 • Administrasjon og videreutvikling av utdanningstilbudet.
 • Koordinere felles internundervisning for leger.

Som kvalitetsrådgiver i kvalitetsseksjonen vil du også jobbe med andre arbeidsoppgaver som å:

 • Gi råd og bistand til ledere, rådgivere og fagpersoner.
 • Koordinere og utarbeide prosedyrer og retningslinjer.
 • Bidra til å utrede og utvikle beslutningsunderlag til sykehusets ledelse.
 • Delta i nettverk og samarbeid internt, med andre helseforetak, kommuner, Helse Sør-Øst, osv.

Kvalifikasjoner:

 • Profesjonsutdanning i medisin.
 • Kjennskap til metoder for kontinuerlig forbedring.
 • Erfaring fra veiledning og undervisning er en fordel.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Har gode kommunikasjonsevner og er en trygg formidler.
 • Er ansvarsbevisst, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Kan arbeide selvstendig, men som også trives med å samarbeide med andre.
 • Trives i veilederrollen og liker å spille andre gode.
 • Er god til å bygge relasjoner og nettverk.
 • Har et godt blikk for helheten, samtidig som du liker å jobbe med detaljer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi ser frem til å høre fra deg!

Vi tilbyr:

 • En variert arbeidsdag i et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø.  
 • Fleksibel arbeidstid.
 • En spennende arbeidsplass i utvikling med hyggelige og kompetente medarbeidere.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.