• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9325, BARDUFOSS
  MÅLSELV
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5791915
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Er du lege og ønsker å være med å utvikle Hærens sykestuer? 

Som overlege i stab Trenregimentet på Bardufoss vil du være militærmedisinsk ansvarlig overfor sykestuene i Hæren. Hæren har ansvar for 8 sykestuer fra Kirkens i Nord til Huseby i sør. Sykestuene skal blant annet ivareta førstegangstjenesten til vernepliktige soldater. Som overlege i Trenregimente vil du jobbe i en stab med flere ulike fagfelt.

Ditt ansvar vil være medisinskfaglig rådgivning, støtte prosedyrearbeid og behandle militær medisinske spørsmål.

Stillingen inngår i sanitetsstaben som har et godt fagmiljø bestående av både militær seksjonssjef, oversykepleier, sykepleiere og veterinær. Du vil også jobbe tett med sjefslegen i Brigade Nord, sjefslegen i Hæren samt sykestuene.

Stillingen er 100% stilling med arbeidstid 24 timers redusert bundet arbeidstid (RBA) eller 100% med 37,5 time arbeidsuke. Ønsker en tilsetting på 37,5 timers arbeidsuke, så vil 3 dager være i stab Trenregimentet ved Bardufoss og resterende dager ute ved sykestuene etter behov.

Stillingen har tjenestested Bardufoss, men kan også vurdere andre tjenestested dersom det ikke er forenelig med å pendle til Bardufoss.Det blir i dialog med arbeidsgiver. 

Stillingen er militær - spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT)  med oberstløytnant (oblt) grad.

Bardufoss ligger i Målselv kommune i Indre Troms. Nærmeste flyplass ligger på Bardufoss. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Bardufoss med omkringliggende tettsteder har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett.

Lurer du på noe angående stillingen, ring for en hyggelig og avklarende prat.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjons som lege i Norge med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1
 • Du må være Norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søkere som mangler befalsutdanning (GBU) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre befalskurs (for tiden 8 ukers varighet)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Tilfredsstille medisinske krav til utenlandstjeneste, samt gjennomføre og bestå fysisk test: Krav til leger er 4 i styrke og utholdenhet. Link til test krav https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing 

Ønskelige kvalifikasjoner: 

 • 5 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Pendlerstatus kan innvilges ved søknad.
 • Stillingen er 100% med arbeidstid 24 timer redusert bundet arbeidstid (RBA) pr uke eller  100% stilling og 37,5 timer pr uke. 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • 24 timers RBA er tillagt grad oberstløytnant stillingskode 1521. Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 75 - 80, pt kr 759 100 - 870 900.
 • 37,5 timers arbeidsuke avlønnes etter statens lønnsregulativ i ltr 85 - 90 pr tiden 996 000 - 1125 800
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.  
 • Gode pensjons- og velferdsordninger. Særaldersgrensen for militære leger er for tiden 60 år.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9325, BARDUFOSS
  MÅLSELV
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5791915
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret