Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du lege og ønsker å spesialisere deg innen rus- og avhengighetsmedisin? 

Offentlig forvaltning

Da håper vi du søker stilling som lege i spesialisering (LIS) hos oss!

Utdanningsstilling for lege i spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) 

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. ARA består av 6 seksjoner og har et variert behandlingstilbud som dekker basistjenester med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og  døgnbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er organisert i avdelingen og vi har et tett samarbeid med RusForsk og andre forsknings og utdanningsinstitusjoner ved og utenfor Universitetet i Oslo. ARA har et aktivt og bredt sammensatt brukerråd.
I ARA ønsker vi å tilby fullverdige legetjenester med spesialist i front, samtidig som alle forventninger til spesialistutdanning skal ivaretas. ARA tilbyr et komplett spesialistløp og organiserer rotasjon mellom tjenestesteder.

Avdelingen er lokalisert ved sykehusene Aker, Gaustad, Ullevål og ved OUS Mortensrud.

Vi har fra 1.9.2022 ledig vikariater i 100 % stilling for lege i spesialisering i spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.

 • 2 vikariat med varighet på 6 måneder 
 • 2 vikariat med varighet på 12 måneder.

Vikariater med mulighet for forlengelse. Ved intern ansettelse kan det bli ledig kortere vikariater.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å fremme et best mulig pasientforløp
 • Stillingen inngår i gjeldende vaktordning
 • Arbeidet er organisert i team og vi ønsker at du skal være med å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten, seksjonen og avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Utdanningsretning: Medisin
 • Søkere må tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanning i Norge
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Det vil legges stor vekt på din personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Faglig interesse og engasjement for fagfeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) vil bli lagt vekt på
 • Du har god arbeidskapasitet og er strukturert   
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Spennende og utviklende oppgaver med dedikerte kollegaer i et positivt og godt tverrfaglig læringsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Veiledning og drøfting i tverrfaglige team
 • Det kan bli mulighet for forlengelse i vikariatene

 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn