Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du lege og ønsker å spesialisere deg innen psykiatri?

Offentlig forvaltning

Da håper vi du søker stilling som lege i spesialisering (LIS) hos oss!

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 110.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon døgnbehandling i Lovisenberggata 4 og Seksjon psykiatrisk legevakt i Storgata 40.

Vår allmennpsykiatriske poliklinikk ligger i Nydalen. Poliklinikken er inndelt i tre enheter fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker - og en gruppeenhet. Hver enhet har ca. 14 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenester.

Vi har ledig en fast stilling ved allmenpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS med tiltredelse 01.11.22. 

Er du allmennlege og trenger erfaring fra psykiatri oppfordrer vi også deg til å søke.

Klinikk psykisk helse og avhengighet utreder og behandler pasienter innen psykisk helsevern barn, unge og voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Klinikken yter tjenester på lokalsykehusnivå, har områdetjenester for hele Oslo og har ansvar for regionale og nasjonale tjenester innen klinikkens tre fagområder. Andre sentrale oppgaver er fagutvikling, forskning og undervisning. 

Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten psykiatri.

Arbeidsoppgaver:

 • Inspirerende og lærerikt arbeid med utredning/vurdering/diagnostikk og behandling av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern
 • Veiledning og undervisning internt og av samarbeidspartnere kan tilkomme
 • Det er ikke vakttjeneste for LIS ved Nydalen DPS utover vanlig arbeidstid.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Hyggelig arbeidsmiljø

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.