Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  SESSVOLLMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SESSVOLLMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372209
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Er du lege med spesialitet innen infeksjonsmedisin?

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet / Avdeling for plan, styrkebeskyttelse, operasjon (PSO)/M2, er det ledig stilling som lege Infeksjonsmedisin i gradsnivået kaptein/kapteinløytnant (OF2). Tiltredelse er 01.08.2021. Stillingen innebærer fast ansettelse i Forsvaret (T60). Tjeneste i denne stillingen er tidsbegrenset fra 3 til 8 år. Arbeidstid er 37,5 t per uke.  Tidligere tiltredelse er ønskelig.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gi råd til Sjef PSO og Sjef M2 innen fagområdet infeksjonsmedisin og ulike operasjonsområders påvirkning på helse
 • Bidra til, samt koordinere kunnskapsgrunnlag innen fagområdet og innen operasjonsmiljøenes sykdomsbilde
 • Bidra til utvikling av faglig og vitenskapelig grunnlag innen fagområdene, herunder utarbeide rapporter og utredninger
 • Støtte, initiere og evaluere kunnskapsutvikling i avdelingen
 • Bidra inn i CBRN fagfelt internt i avdelingen
 • Delta i styrkeproduksjonen ved avdelingen, herunder veilede og undervise innen fagområdene.
 • Utøve tjeneste som lege 
Kvalifikasjoner

Det kreves

 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1
 • Utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med
 • Fagtjeneste, minimum 3 år tjenesteerfaring som lege
 • Rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent LIS1 (LE) Helsepersonell (HPR)
 • Lege (LE) Autorisasjon
 • At du tilfredsstiller fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) og krav til MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres Hemmelig/Nato Secret og være norsk statsborger
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt:

 • Spesialitet innen infeksjonsmedisin
 • Tjenesteerfaring som VAB Lege (vernepliktig akademiker befal)
 • Tjenesteerfaring som lege
 • INTOPS (internasjonal) tjenesteerfaring
 • Operativ tjenesteerfaring
 • Ønskelig med gode IT-kunnskaper

 

Personlige egenskaper

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ 
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden

Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt (OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 37, lønnstrinn 79 - 85, for tiden kr 792.700,- til kr 938.900,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Merknad! Stillingen er innenfor spesielle kategorier militært ansatte (SKMT) / sanitet (SAN) stilling. 37,5 t/per uke.
Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

Stillingen har en tidsbegrenset tjenestetid på minimum 3 år og maksimum 8 år.