Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du klar for en spennende mulighet som overlege? Overlegevikar søkes til Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon;

«Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling».

 Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er organisert under Klinikk psykisk helse og avhengighet og har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor Oslo sykehusområde. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et differensiert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak og avgiftning og døgnbehandling. Avdelingen er engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har et tverrfaglig, spesialisert og individuelt tilpasset døgntilbud for rusmiddelavhengige over 26 år med sammensatt problematikk. Seksjonen har 2 enheter med til sammen 29 døgnplasser og er bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Seksjonen er lokalisert på Ullevål sykehusområde.

Vi har nå ledig vikariat for overlege i 6 måneder med mulighet for forlengelse. Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende.

Kopi av norsk vitnemål/autorisasjon og attester tas med ved eventuelt intervju.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Overlegen skal ivareta det medisinskfaglige ansvar- og oppgaver i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Benytte anerkjente metoder i vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter, herunder være pasientansvarlig overfor konkrete pasienter. 
 • Godkjenne epikriser og skrive spesialisterklæringer.
 • Ha et særskilt ansvar for å bidra til forskning, fagutvikling og veiledning i avdelingen.
 • Veilede leger under spesialisering samt kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Delta i avdelingens vaktordning.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.med. med norsk autorisasjon.
 • Bør ha Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin.
 • LIS med kort tid igjen til fullført spesialiseringsforløp oppfordres også til å søke
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring fra TSB. 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil vektlegges. 
 • Tydelighet på egen overlegerolle og spesialistkompetanse, som støtte for LIS og øvrig personal vil vektlegges.
 • Interesse for å jobbe i tverrfaglig team.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

 • Tjenesteplan med deltagelse i bakvaktsordning.
 • Gode muligheter til å påvirke et fagfelt i vekst og utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Faglig utvikling.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)- bedrift.
 • medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.