Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du klar for en spennende mulighet? Ledig engasjement for lege i spesialisering/lege uten turnus ved Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har et tverrfaglig, spesialisert og individuelt tilpasset døgntilbud for rusmiddelavhengige over 26 år med sammensatt problematikk. Seksjonen har 2 enheter med til sammen 29 døgnplasser og er bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Seksjonen er lokalisert på Ullevål sykehusområde.
Pasientgruppen har høy grad av somatisk og psykisk komorbiditet, som sammen med sosiale problemer utfordrer behandlere i helhetlig og tverrfaglig behandlingstilnærming i nært samarbeid med primær- og spesialisthelsetjeneste.
Seksjonen er organisert under Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA), som har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 12 bydeler i Oslo. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et differensiert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak og avgiftning og døgnbehandling. Avdelingen er engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

Vi har ledig 3 måneder vikariat, med mulighet for forlengelse. Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser
 • Samarbeide med førstelinjetjenesten og andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Arbeidet er organisert i team og vi ønsker at du skal være med å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten, seksjonen og avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Cand.med. med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra rusbehandling/psykisk helsevern er ønskelig
 • Må beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig samt ha god kommunikasjonsevne

For LIS: Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet vektlegges
 • Særlig interesse for faget med ønske om å hjelpe mennesker med komplekse lidelser og en vanskelig livssituasjon
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne og lyst til å bidra i et tverrfaglig miljø

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i et stort og tverrfaglig miljø med leger, psykologer, sykepleiere og sosionomer
 • Faglig utvikling
 • Felles opplæringsprogram
 • Individuell opplæring og oppfølging av kollegaer
 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Lønn i henhold til overenskomst
 • Det kan bli mulighet til forlengelse

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.