• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  SORTLAND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SORTLAND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148441
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Er du klar for en spennende mulighet som marinelege ved Kystvaktens fartøy?

Forsvaret

Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) leverer maritim sanitetstjeneste til Sjøforsvarets fartøyer og landorganisasjon. Saniteten sørger for bedriftshelsetjeneste, allmennhelsetjeneste, seleksjonsmedisin, sanitetsutdanning, samt integrert operativ sanitet på fartøyene. Personellet i Saniteten i Sjøforsvaret består primært av autorisert helsepersonell, hvor sykepleiere, leger, psykologer, farmasøyter og veterinær utgjør hovedgruppen.

Er du lege og kan tenke deg en jobb litt utenom det vanlige? Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) med lokalasjon Sortland, søker fleksibel og engasjert lege som skal inngå i Sjøforsvarets sanitets operative personellstruktur.  Som vår (marine)lege bistår du ansvarlig lege for Kystvakt, og du skal være medisinsk rådgiver for skipssjef. Som (marine)lege i SANSJØ jobber du med mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagmiljø med høy kompetanse på militær sanitet.

Kystvakten er alltid tilstede – klare med det de har – hver dag, hele året. Deres oppgaver er suverenitetshevdelse, fiskeri- og fangstoppsyn, ressurskontroll, tolloppsyn og miljøvern. Kystvakten utgjør også en viktig søk- og redningsberedskap (SAR) for sjøfarende innenfor norsk økonomisk sone. Kystvakten har begrenset politi-, inspeksjons- og kontrollmyndighet og rett til å iverksette tvangstiltak på vegne av flere statlige aktører og sivile myndigheter. Kystvakten disponerer en variert flåte fartøy, fly og helikoptre. Ti av Kystvaktas totalt 15 fartøy opererer under Ytre Kystvakt og er havgående. Fire av disse er helikopterbærende.

Arbeidsoppgaver:

Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement samt klinisk virksomhet, herunder:

 • Bistå ansvarlig lege.
 • Seile som skipslege.
 • Være medisinsk rådgiver for skipssjef.
 • Inngå i Sjøforsvarets sanitets operative personellstruktur og således kunne disponeres ved andre avdelinger/fartøy ved behov.
 • Gi sanitetsstøtte ved øvelser og utføre seleksjon etter behov.
 • Den som ansettes vil styrkedisponeres i Sjøforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.

Ansvarsområder

 • Ansvarlig for medisinsk behandling på kystvaktfartøy.
 • Utarbeide medisinske prosedyrer, retningslinjer etc. for kystvaktfartøy etter føringer fra Sjef SANSJØ.
 • Utføre klinisk og medisinkssakkyndig arbeid.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning/øvelser i sanitet.

Kvalifikasjoner:

 • Inneha offentlig godgjent autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • God muntlig og skriftelig norsk framstillingsevne.
 • Den som ansettes må kunne bli sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO Secret før tiltredelse, bakgrunnsjekk vil bli gjennomført.
 • Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.
 • Det kreves IMO50-Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Kurset kan taes etter oppstart i stilling, men må være bestått innen prøvetids perioden.  
 • Den som ansettes må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test, karakter 4.
  Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne å gjennomføre fysisk test og medisinsk utsjekk på intervjudagen.
 • Ønskelige med godkjent spesialitet, gjerne fra allmennmedisin.
 • Ønskelig med erfaring fra Forsvaret.

Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Når du laster opp vedlegg av vitnemål, attester og sertifikater, merk dem godt med en forståelig tekst. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen. .

Personlige egenskaper:

Stillingen krever at du raskt tilpasser deg nye hektiske omgivelser på sjøen og på land. Du er en løsningsorentert lege som er initiativrik, omgjengelig og fleksibel. Du evner å arbeide godt med andre, og på tvers av faget ditt. Personlig egnethet vil tillegges vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et fagmiljø med høy kompetanse på militær sanitet.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. to timer trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein.
Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling.

For stillingskode 1519 er avlønning i lønnsramme 37 alternativ 22-26, lønnstrinn 61-65, p.t. kr. 553 500 - 594 300 brutto pr. år. Eventuelt kan SKO 1557 lønnsramme 38 benyttes/ videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.

For stillingskode 1520 er avlønning i spenn lønnstrinn 63-67 p.t. kr 574 700- 615 800;- pr. år. Eventuelt kan lønnsramme 49 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.

Grunnet bortfall av redusert bundet arbeidstid tilkommer et tillegg à kr. 204 000-316 000,- i året avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariffavtalen i Staten.

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.03.2022 eller etter nærmere avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  SORTLAND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SORTLAND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148441
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret