• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  SORTLAND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SORTLAND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148435
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Er du klar for en spennende mulighet som avdelingslege for Sjøforvarets nordlige sanitet?

Forsvaret

Ved Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) er det ved Sanitetsstøtte Kystvakt og Baser nord (SSKVBN) ledig fast 100 % stilling som lege, med avtale om redusert bundet arbeidstid (RBA) 18 timers uke.

Er du lege og klar for en spennende mulighet som avdelingslege for Sjøforsvarets nordlige sanitet med fast kontorplass ved Sjøforsvarets kystvaktstasjon på Sortland? Vi søker fleksibel og engasjert avdelingslege som skal inngå i Sjøforsvarets sanitets operative personellstruktur og som skal være medisinskfaglig ansvarlig for sanitetestjenesten ved SSKVBN som innebærer blant annet ansvaret for levering av sanitetstjenester til alle Sjøforsvarets avdelinger i regionen (Sortland/Kystvakten og Ramsund Orlogsstasjon og til tider ved Trondenes leir).

Arbeidsoppgaver:

Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement samt klinisk virksomhet, herunder:

 • Avdelingslege for Sjøforsvarets sanitet nord. 
 • Samarbeide med avdelingsleder og marinelege Ramsund Orlogstasjon.
 • Være medisinsk rådgiver for Sjef Kystvakten og Sjef Ramsund Orlogstasjon, og således være et medisinkfaglig bindeledd og representere Sjef SANSJØ.
 • Være medisinskfaglig ansvarlig for sanitetestjenesten ved SSKVBN).
 • Være faglig foresatt for vernepliktige leger (VA-leger) som disponeres til tjeneste ved SSKVBN 
 • Inngå i Sjøforsvarets sanitets operative personellstruktur og således kunne disponeres ved andre avdelinger/fartøy ved behov.
 • Utføre klinisk og medisinsk sakkyndig arbeid.
 • Planegge og gjennomføre undervisning i sanitetsfaget
 • Den som ansettes vil styrkedisponeres i Sjøforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.

Kvalifikasjoner:

 • Inneha offentlig godgjent autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • God muntlig og skriftelig norsk framstillingsevne.
 • Den som ansettes må kunne bli sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO Secret før tiltredelse, bakgrunnsjekk vil bli gjennomført.
 • Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.
 • Den som ansettes må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test, karakter 4. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne å gjennomføre fysisk test og medisinsk utsjekk på intervjudagen.
 • Ønskelige med godkjent spesialitet, gjerne fra allmennmedisin.
 • Ønskelig med erfaring fra Forsvaret.

Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Når du laster opp vedlegg av vitnemål, attester og sertifikater, merk dem godt med en forståelig tekst. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen. .

Personlige egenskaper:

Du er en løsningsorentert lege som er initiativrik, omgjengelig og fleksibel. Du evner å arbeide godt med andre, og på tvers av faget ditt.

Personlig egnethet vil tillegges vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • 100 % stilling med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Se ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”, for nærmere informasjon. Tilsetting forutsetter at Forsvaret er hovedarbeidsgiver.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et fagmiljø med høy kompetanse på militær sanitet.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein.
For stillingskode 1519 er avlønning i lønnsramme 37 alternativ 22-26, lønnstrinn 61-65, p.t. kr. 553 500 - 594 300 brutto pr. år. Eventuelt kan SKO 1557 lønnsramme 38 benyttes/ videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.

For stillingskode 1520 er avlønning i spenn lønnstrinn 63-71 p.t. kr 574 700- 665 700;- pr. år. Eventuelt kan lønnsramme 49 benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.03.2022 eller etter nærmere avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  SORTLAND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SORTLAND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148435
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret