Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372201
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Er du jurist og har førstegangstjeneste?

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft.

I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

Juridisk avdeling har det overordnede juridiske fagansvaret i FLO og består av 7 stillinger. Juridisk avdeling er konsernjuridisk i FLO og er juridisk rådgiver for ledelsen og øvrige fagmiljøer i FLO. Juridisk avdeling har en variert portefølje som strekker seg fra anskaffelses- og kontraktsrettslige spørsmål til krigens folkerett og tilstøtende rettsområder som berører FLOs virksomhet

Juridisk avdeling søker nå en militær jurist til et års vikariat i juridisk avdeling med tiltredelse 01.03.2020.

Arbeidsoppgaver
 • Krigens folkerett
 • Veiledning og kvalitetssikring, spesielt innenfor anskaffelses- og kontraktsrettslige spørsmål
 • Planlegging og gjennomføring av forhandlinger
 • Forvaltning av avtaler med strategisk betydning
 • Klage- og tvistehåndtering
 • Håndtere prosessuelle spørsmål, herunder samarbeid med Forsvarsdepartementets jurister og Regjeringsadvokaten

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Master i rettsvitenskap
 • Relevant tjenesteerfaring i mer enn 2 år
 • Fullført førstegangstjeneste
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse.

  Ønskelige krav:
 • Erfaring med arbeidsrett.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, nøyaktighet og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt evne til analyse og helhetsoversikt.
 • Det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.

 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant kode 1519 i lønnstrinn 53 - 63 (p.t. 474 500 – 566 700 kr brutto per år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.